Főmenü


2013/2014-es tanév

Színész szakképzés

Jakob Nóra színész munkaközösség vezető

 

A tanórai munka hatékonysága

 

Kilencedik éve működő Színész II. szakképzésünk szakmai programja az előzetesen készült évadterv alapján valósul meg. Készítésekor a 14. és 15. évfolyamon figyelembe vettük a moduláris központi program előírásait és javaslatait, a 13. évfolyam az 54 212 03 Gyakorlatos színész szakképzési kerettanterv szerint kezdte meg tanulmányait.

Figyelmet fordítottunk rá, hogy az elkészülő előadások műfajilag változatosak legyenek, megfelelő arányban és mértékben terhelve diákjainkat.

Az jól működő osztályfőnöki rendszer, a szaktanárok közötti folyamatos kapcsolattartás segíti a fegyelmezett munkát, az egyéni törődést.

 

13.Sz osztály

Osztályfőnök: Papp Márta

 

Az osztály munkafegyelme, szorgalma az év végére sokat fejlődött. Az év végi vizsgákon jól teljesítettek, egy tanuló azonban két tárgyból bukott. A nevelőtestület határozata alapján augusztusban pótvizsgázhat. A tanulók a Karinthy Színházban a Szent Péter esernyője, Janika, Ördögök és a Nők c. darabokban vettek részt. Az osztály két tanulója részt vet a KÁVA Színház TIE előadásában. Szakmai gyakorlatukat a székesfehérvári Vörösmarty Színházban töltötték, ahol a Hargitai Iván által rendezett Mester és Margarita előadásban vettek részt csoportos koreográfiával.

Az osztályból két tanuló felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti Egyetem színész szakára.

 

14.Sz osztály

Osztályfőnök: Naszlady Éva

 

A tanulók a tőlük megszokott szorgalommal, kitartással dolgoztak az egész tanévben, ennek köszönhetően szép sikereket értek el. A tanév során az alábbi előadások kerültek bemutatásra:

Kárpáti Péter Az első éjszaka avagy az utolsó  című színműve, a szerző rendezésében a Jurányi Inkubátorházban került bemutatásra, és egész évben folyamatosan műsoron volt.

A Karinthy Színházban bemutatott Csongorok és Tündék című Tóth Milkós és Szent-Iány Kinga által létrehozott előadásban a Kossuth –díjas Molnár Piroská-val játszhattak együtt. Az előadás igen kedvező kritikákat kapott. A tavalyi évadban elkészült, Novák Eszter által rendezett Tizenkét hét című előadást folyamatosan tovább játszották a Marczibányi téri Művelődési Központban, valamint meghívást kapott a komárnoi Jókai Napok-ra. Az előadást beválotatták a Kaposvári Biennáléra, ahol a legjobb ifjusági előadás díját kapta meg.

A székesfehérvári Vörösmarty Színház felkérésére a Boribon és a Momo c. darabokban kaptak jelentős szerepeket. Az osztály tanulmányi átlaga kiemelkedő lett, bukás nem volt.

Egy tanulót felvettek a Színház- és Filmművészeti Egyetem színész szakára, egy tanulót pedig a Kaposvári Egyetem színész szakára.

 15.Sz osztály

 

Osztályfőnök Tóth Miklós

 

Az osztály a harmadik évre igazi közösséggé kovácsolódott, és ez meglátszott az elvégzett munka sikerességén is. Golgoni Chioggiai csetepaté c. darabját az osztály október óta folyamatosan játszotta az iskola színháztermében a középiskolai osztályok számára, valamint meghívást kaptak az Őrmezei Közösségi Házba is.

 

Az év végi OKJ-s vizsga magas szakmai színvonalon zajlott, a vizsgaelnök, Lendvai  Zoltán Andai Katival, a MASZK képviselőjével való egyeztetés után – teljes összhangban – a vizsgát kiemelkedő színvonalúnak minősítette. Az alábbi vizsgaprogram műfajilag változatos volt, lehetőséget adott a tanulók teljesítményének reális értékelésére:

García Márquez: Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája, rendezőtanár: Vidovszky György

T.S.Eliot, A.L.Webber: Macskák, zenei vez.: Fűri A., Pallagi Á., rendezőtanár: Szent-Ivány Kinga

Brecht: Jó embert keresünk, Jelenetek a drámából, rendezőtanár: Tóth Miklós

Maszkok, bábok (Botho Strauss: Az idegenvezetőnő a c. drámája ny.), maszkok, bábok: Jakob Nóra, rendezőtanár: Hargitai Iván

Carlo Goldoni: Chioggiai csetepaté, rendezőtanár: Naszlady Éva

 

Az osztály három tanulóját felvették a Kaposvári Egyetem színész szakára.

 

Módszertani innováció, tanári továbbképzések, szakmai programokon való részvétel

 

Tanáraink rendszeresen járnak színházba, olvassák a nyomtatott és online színházi folyóiratokat, tájékozódnak a mindennapok színházi eseményeiről, sok esetben éppen őket hívják meg zsűrizni, legtöbbjük aktív szereplője a magyar színházi életnek. Tóth Miklós idén doktori fokozatot szerzett a Színház – és Filmművészeti Egyetemen. Szent-Ivány Kinga az év táncosa címet nyerte el. Ivaskovics Viktor rendszeresen játszik a Nemzeti Színházban. Hargitai Iván a Vörösmarty Színház prózai tagozatvezetője és rendezője.

 

A helyi szakaszvizsgák és a központi mérések eredményei és tapasztalatai

A félévi és év végi vizsgákat komoly felkészülés előzte meg. Nagy fejlődés mutatkozik az egyéni hangképzés területén.

 

Fesztiválok, eredmények

A „Tizenkét hét” különdíjat nyert a Kaposvári Gyermek-és Ifjúsági Színházi Biennálén.

 

Tanórán kívüli egyéb szakmai tevékenység

Tanulóinknak rendszeresen szervezünk színházlátogatást.

 

A tanítás tárgyi feltételei:

Új technikusunk van Nedeczky Pál személyében.

Az egyre növekvő jelmez-és kelléktár rendben tartására nagyobb gondot fogunk fordítani a jövőben.

 

 Egyebek
e-Ellenőrzőkönyv
e-SZAKMA
Keresés a honlapon
Informatika
Tanárok oldalai
Nava különgyűjtemény
Érettségi tablók
Honlaptérkép
Nyomonkövetés
Google English
 
Kép