Főmenü


Táncművészeti tagozat

 

sikeresen ötvözi

 

  • a klasszikus humán gimnáziumi és
  • a színvonalas művészeti szakközépiskolai képzést.

 

A gimnáziumok által is kínált humán műveltség mellett olyan művészeti képzést folytatunk, amely felkészíti a tanulókat a művészeti felsőoktatás különböző képzéseire, az egyetemek és főiskolák humán szakjaira, illetve a humán, művészeti, kommunikációs és közművelődési OKJ-s szakképzésekre, miközben olyan különleges képességeket fejlesztünk, amelyeknek birtokában tanítványaink sikeresen helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon.

 

Mindkét osztálytípusban arra készítjük fel tanulóinkat, hogy a felnőtt világban nyitott, kommunikatív, az emberi értékeket jól ismerő és kezelő, a társadalmi és természeti környezetben felelősen eligazodó, tudatos állampolgárként legyenek képesek helytállni. Ehhez korszerű műveltséget, tudást és magabiztos fellépést biztosítunk.

 

A halálra táncoltatott lány a Nemzeti Színházban (R.: Szent-Ivány Kinga)

 

Ön- és társismeret, kommunikáció, drámajáték és informatika órákon segítjük az önálló ismeretszerzés és a hatékony tanulási technikák elsajátítását, fejlesztjük a kommunikációs képességeket, a lényeglátás, a lényegkiemelés képességét és a koncentrációkészséget.

 

Iskolánk korszerű diák centrikus pedagógiai elveinek, az oktatásban alkalmazott modern módszertani eszközeinek drámapedagógia, élményközpontúság, kooperatív tanulás, projektmódszer stb. – köszönhetően egy szokatlanul jó hangulatú második otthon, ahova a diákok fiatal koruk ellenére is teljes jogú iskolapolgárként járnak.  A tanévben számtalan tanórán kívüli rendhagyó programmal tesszük érdekessé a tananyag elsajátítását, iskolanapjaink, színházi előadásaink, fesztiváljaink, hazai és külföldi utazásaink legendásan jó hírűek.

http://www.nemessuli.hu/index2.php?option=com_ponygallery&func=watermark&id=776&orig=1&no_html=1&Itemid=31

Ünnepi műsor március 15-én a Színész II. szakképzés előadásában (R.: Jakob Nóra)

 

Végzett tanulóink magas színvonalon kommunikálnak, sikeresen használják a modern informatikai eszközöket, és rendelkeznek a jövő európai állampolgárai számára nélkülözhetetlen idegen nyelvek ismeretével.

 

Solymáron

Paul Foster: Elizabeth I. – az Angol Dráma Fesztiválról a csoport első díja mellé Dunai Csenge és Babcsán Bence a legjobb színészi alakítás díját is elhozta (R.: Zuti Krisztián)

 

Az iskoláról bővebb információ a www.nemessuli.hu honlapon található. Szeptember végétől felvételi előkészítőt tartunk, nyílt hetünkön, november elején

az érdeklődő 8. osztályos tanulók, szüleik és tanáraik betekintést nyerhetnek iskolánk életébe.


 

 

9.A osztály (01-es kód)

4, ill. 5 éves táncművészeti szakközépiskola

„Táncos” szakképzés „Színházi táncos” szakmairány

Államilag finanszírozott ingyenes művészeti szakképzés

 

 

A tánctagozatra a tánc szerelmeseit, a zenét és a ritmust minden porcikájukban érző, fizikai értelemben is alkalmas tanulókat várjuk. A tánctagozaton szisztematikusan építjük fel a tánctudás alapjait, hogy a biztos technikai tudás birtokában szakosodhassanak a tanulók a különböző táncműfajokra, különös tekintettel a fizikai színházhoz közelítő kortárs színpadi táncra.

 

Az angol nyelv és a második idegen nyelvként választható német vagy orosz nyelv mellett emelt szinten oktatjuk a magyar nyelvet és irodalmat, a történelmet, a művészettörténetet, a pszichológiát és a médiaismeretet.

A tanórák mellett élményszerű keretekben, pl. tánctáborban, fesztiválokon, külföldi vendégjátékon, határon túli magyar testvériskolai kapcsolatokkal gyarapítjuk a diákok tudását, fejlesztjük képességeiket.

 

Tanulóink az érettségi után a táncművészeti szakirányú felsőoktatásban, illetve a Táncos OKJ-s szakképzésen az iskola falain belül folytathatják tanulmányaikat. Mivel a középiskolai oktatás és a szakképzés párhuzamos oktatás keretében zajlik, tanulóink a 13. év végén „Táncos” végzettséget szerezhetnek.

 

A tánctagozat kiváló mesterei: Szent-Ivány Kinga (kortárs-modern tánc, 2013-ban a”Az év táncosa”), Góbi Rita (2015-ben a”Az év táncosa”) és Újvári Milán (balett), Asztalos Dóra és Kalmár Attila (színpadi tánc), Hiesz Hajnalka (emelés, akrobatika), Túri György és Gera Anita (néptánc). A táncelméletet Dr. Mizerák Katalin, a Magyar Táncművészeti Főiskola tanszékvezetője oktatja. Szakmai gyakorlat keretében megismerkedünk a kortárs táncszínház kiemelkedő alkotóival, pl. Bozsik Yvette-tel és Horváth Csabával.

 

http://www.nemzetiszinhaz.hu/dynamic/adamok_evak/adamok_es_evak_eoszfoto-6184.jpg

Jónás története (R.: Szent-Ivány Kinga). A táncdráma a Nemzeti Színház versenyéről a legjobb előadás cím mellett Balogh Csongor a legjobb férfi alakítás díját is elhozta

A felvételi alkalmassági vizsga

A 8. osztályos általános iskolások a tanév rendjében szabályozott módon jelentkezhetnek iskolánkba. Az általános iskolában a leendő érettségi tárgyakból szerzett 7. osztályos és 8. félévi osztályzataikkal képességeikről, tanulási szokásaikról és az elért eredményről adhatnak számot 25 pont erejéig. A központi magyar és matematika írásbeli vizsgán 50-50 pontot szerezhetnek a felvételizők. A központi írásbeli iskolánkban is megírható.

A szóbeli felvételi vizsgán először pályaalkalmassági vizsgán kell átesniük a jelentkezőknek. Az A/ osztályban a táncos képességeket, a tánctudást, a fizikai alkalmasságot, a B/ osztályban a színpadi munkához szükséges alapkészségeket vizsgáljuk. A pályaalkalmassági vizsgán történő megfelelés a felvétel feltétele.

A kötelező memoriterek közül a felvételi bizottság tagjai kérnek egyet-egyet: az A/ osztályba jelentkezők a szakmai vizsgán mutatják be 2 perces táncetűdjüket és dalaikat, a kommunikációs helyszínen mondanak verset, a B/ osztályba jelentkezők a szakmai vizsgán közös drámajáték keretében mutatják be produkcióikat (1 monológ, 3 vers, 3 dal). A szóbeli vizsgán a gyakorlati munkára alkalmas öltözetben kell megjelenni. A hangszeresek hozhatják hangszerüket is.

A szóbeli felvételi vizsgán egy portfólió segítségével is bemutatkoznak a felvételiző diákok. Az 1-2 oldalas portfólióban az általános iskolában végzett szakmai munkára, sikerekre-eredményekre, az érdeklődési körre, a szakmai motivációra vagyunk kíváncsiak, és kérünk egy fotót és a hozott memoriter-listát is (szerző, cím). A portfólió mellett be kell mutatni egy – a táncos, illetve a színpadi munkára szóló – orvosi alkalmassági igazolást is.

 


A felvételi pontszámok számítása

Az

érettségi tárgyak

általános iskolai tanulmányi

eredménye

 

Magyar nyelv

Irodalom

Történelem

Idegen nyelv

Matematika

 

7. év végi,

8. félévi

osztályzatok

 összegének

fele

 

 

 

25 pont

Központi

írásbeli

vizsga

Magyar

és

Matematika

50 pont

 

50 pont

 

100 pont

Szóbeli felvételi

vizsga:

1. Szakmai alkalmassági vizsga

------------

 

2.

Kommunikáció

A/ osztály

Tánc-foglalkozás,

mozgás és tánc tréning,

2 perces saját táncetűd, 3 dal,

fizikai alkalmasság

-----------

Bemutatkozás,

1 vers vagy prózarészlet,

1-2 oldalas portfólió,

benne egy fotó, a hozott memoriterek (szerző, cím)

és az orvosi alkalmassági igazolás.

B/ osztály

Drámajáték foglalkozás:

kreatív mozgás, improvizáció adott témára,

1 monológ, 3 vers, 3 dal

----------

Bemutatkozás, 

1-2 oldalas portfólió, benne egy fotó, a hozott memoriterek (szerző, cím)

és az orvosi alkalmassági igazolás.

 

 

 

 

 

75 pont

 

Azonos pontszám esetén előnyt élveznek a fővárosban, a kerületben és a közeli településeken lakó, a színjátszásban és a táncban jártas tanulók, illetve ha a felvételiző testvére vagy szülője iskolánkba járt. Messziről érkező vidéki tanulóinkat a 10 percre az iskolától található Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium fogadja.
 Egyebek
e-Ellenőrzőkönyv
e-SZAKMA
Keresés a honlapon
Informatika
Tanárok oldalai
Nava különgyűjtemény
Érettségi tablók
Honlaptérkép
Nyomonkövetés
Google English
 
Kép