Főmenü


ETO

Az Egyetemes Tizedes Osztályozás táblázata*


0            Általános művek

001        Tudomány általában

020        Könyvtárügy

030        Általános lexikonok, enciklopédiák

058        Általános évkönyvek

069        Múzeumok

070        Hírlapok, újságírás

090        Könyvritkaságok

 

1            Filozófia, pszichológia


100        Filozófia

150        Lélektan

180        Esztétika, etika

 

2            Vallás

200        Vallás és tudomány

220        Biblia. Szentírás. Ó- és Újtestamentum

280        Kereszténység. Kereszténység vallása

290        Általános és összehasonlító vallástudomány. Nem keresztény vallások

292        Klasszikus mitológia. Görög-római vallás

 

3            Társadalomtudományok


300        Társadalomtudomány általában

301        Szociológia

310        Statisztika

320        Politika

323        Belpolitika

327        Külpolitika

330        Közgazdaságtan

331        Munkajog. Munka

340        Jog, jogtudomány, jogtörténet

342        Alkotmányjog. Államjog. Közjog

350        Államigazgatás. Közigazgatás

355        Hadügy, hadtudomány. Hadsereg

370        A nevelés általában. A nevelés története

              Iskolapolitika. Közoktatásügy

390        Néprajz

391        Népviselet. Divat, ruházat

395        Társadalmi érintkezés. Illemszabályok

 

5            Természettudományok

500        Természettudomány általában

510        Matematika

520        Csillagászat, asztronómia

530        Fizika

537        Elektromosság

540        Kémia, vegytan, ásványtan

550        Földtan, geológia

560        Őslénytan

570        Biológia

580        Növénytan, botanika

590        Állattan, zoológia

 

6            Alkalmazott tudományok

608        Feltalálók, találmányok

610        Orvostudomány, egészségügy

620        Technika, műszaki tudományok általában

621        Géptan

623        Haditechnika

629        Járművek technikája

630        Mezőgazdaság

634        Gyümölcstermesztés

635        Kertészet. Virágkertészet. Dísznövények

636        Állattenyésztés, halászat, vadászat, akvarisztika

640        Háztartás

641        Konyha, főzés, szakácskönyvek

643        Lakás, lakberendezés

646        Ruházat, varrás, kötés, horgolás

655        Könyvnyomtatás, nyomdászat

656        Közlekedés

660        Vegyipar

670        Könnyűipar

681        Finommechanika. Számítástechnika

689        Barkácsolás

690        Építőipar

 

7            Művészetek, játék, sport

700        Művészettörténet általában

720        Építőművészet, építészet története

730        Szobrászat

738        Kerámia, porcelán

739        Ötvösművészet, zománc

745        Iparművészet

750        Festészet

760        Grafika, metszet

770        Fényképészet

780        Zene, zenetörténet

790        Szórakozás

791        Filmművészet (tv, rádió)

792        Színházművészet, opera, balett, báb

793        Tánc, bűvészkedés

794        Társasjátékok, sakk, rejtvények

796        Sport

799        Horgászat, vadászat

 

8            Nyelvtudomány, irodalomtudomány

800        Nelvtudomány. Általános nyelvészet

800.1     Magyar nyelv

800.2     Angol nyelv

800.3     Német nyelv

801        Szótárak

810        Irodalomtudomány általában

820        Angol irodalom

830        Német irodalom

840        Francia irodalom

890        Keleti és egyéb nyelvek irodalma

894        Magyar irodalom

 

9            Földrajz, életrajz, történelem


908        Honismeret. A világ országai

910        Földrajztudomány, utazás

911        Térképek, atlaszok

913        Világföldrajz

914        Európa földrajza

915        Ázsia földrajza

916        Afrika földrajza

917        Észak-Amerika földrajza

918        Közép- és Dél-Amerika földrajza

919        Óceánia és a sarkvidékek földrajza

920        Életrajzok

930        Régészet, művelődéstörténet, világtörténet

931        Ókori történelem

940        Európa története

942        Nagy-Britannia története

943        Közép-Európa története

943.9     Magyarország története

944        Franciaország története

950        Ázsia története

960        Afrika története

970        Észak-Amerika története

973        Az Amerikai Egyesült Államok története

* Egyszerűsített, kivonatolt változat
 Egyebek
e-Ellenőrzőkönyv
e-SZAKMA
Keresés a honlapon
Informatika
Tanárok oldalai
Nava különgyűjtemény
Érettségi tablók
Honlaptérkép
Nyomonkövetés
Google English
 
Kép