Főmenü


Nyelvi/ Egészségügyi tagozat

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola

sikeresen ötvözi

 

  • a klasszikus humán gimnáziumi és
  • a régi színvonalas szakközépiskolai képzést.

KIMENŐ RENDSZERBEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÉPZÉS MEGSZŰNIK. 2013-TÓL BELÉP HELYETTE A TÁNCTAGOZAT.

 

A gimnáziumok által is kínált humán műveltség mellett olyan szakmai orientációs képzést folytatunk, amely felkészíti a tanulókat az egyetemek és főiskolák humán szakjaira, illetve a humán, művészeti, kommunikációs és egészségügyi OKJ-s szakképzésekre, miközben olyan különleges képességeket fejlesztünk, amelyeknek birtokában tanítványaink sikeresen helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon.

Gólyatáncos évnyitó 2009-ben

 

Mindkét osztálytípusban arra készítjük fel tanulóinkat, hogy a felnőtt világban nyitott, kommunikatív, az emberi értékeket jól ismerő és kezelő, a társadalmi és természeti környezetben felelősen eligazodó, tudatos állampolgárként legyenek képesek helytállni. Ehhez korszerű műveltséget, tudást és magabiztos fellépést biztosítunk.

 

Végzett tanulóink az átlagosnál jóval magasabb színvonalon kommunikálnak, ismerik és használják a modern informatikai eszközöket és eljárásokat, valamint rendelkeznek a jövő európai állampolgárai számára nélkülözhetetlen idegen nyelvek ismeretével.

 

9.A osztály (01-es kód) egészségügyi szakmai alapozó osztály

egészségügyi szakmacsoportra orientáló

(angol és német vagy orosz nyelv)

általános tantervű

4 éves képzés

  Az első évben tanulásmódszertan keretében fejlesztjük a figyelem- és koncentrációkészséget, a lényeglátás, a lényegkiemelés képességét, az önálló ismeretszerzés és a hatékony tanulási technikák elsajátítását.

Az anyanyelvi órákon szövegértést fejlesztő foglalkozásokon drámajátékos módszerekkel szeretnénk felfedeztetni az olvasás örömét, és segíteni a művészi alkotások értő befogadását.

A matematika oktatásában a célunk kettős: egyrészt a gondolkodás általános kultúrájának fejlesztése, másrészt a felzárkóztatás, a hiányosságok pótlása.

Az első évben heti négy órában intenzív informatikaoktatás is folyik. A tanulók csoportbontásban hálózati kommunikációt, dokumentumkészítést, táblázatkezelést, könyvtár-használatot tanulnak, valamint projektmunkákat végeznek, és különböző jellegű, más tantárgyakhoz is kapcsolódó feladatokat oldanak meg.

 

Az egészségügyi szakmacsoportos alapozó oktatás a 10-13. évfolyamon folyik. Tanulóink az emelt szintű angol és a második idegen nyelvként tanult német vagy orosz nyelv mellett

ön- és társismeret,

általános és fejlődéslélektan,

szociálpszichológia,

mentálhigiéne,

egészségfejlesztés,

gondozástan és állapotmegfigyelés

órákon fejleszthetik tudásukat és képességeiket, amelynek birtokában egy évvel rövidebb idő alatt szerezhetnek szakképesítést a Raoul Wallenberg TISZK-ben.


A jelentkezés és a felvétel módja

 

 

A felvételi  pontszámok számítása

Az érettségi tárgyak

ált. iskolai tanulmányi eredménye

Magyar nyelv Irodalom

Történelem Idegen nyelv

Matematika

7. év végi,

8. félévi jegyek összegének fele

 

25 pont

Az írásbeli eredménye

Magyar

Matematika

60%

40%

100 pont

Személyes találkozás

Drámajáték foglalkozás

Az önkifeje-

zés eszközei

75 pont

 

Azonos pontszámok esetén előnyt élveznek a fővárosban, a kerületben és a közeli településeken lakó, a gyermekszínjátszásban jártas tanulók, illetve ha a felvételiző testvére vagy szülője iskolánkba járt.

 

Az iskoláról bővebb információ és bőséges képanyag a www.nemessuli.hu honlapon található.

Nyílt hetünkön, 2012. november 12-16-án

az érdeklődő 8. osztályos tanulók, szüleik és tanáraik betekintést nyerhetnek iskolánk életébe.

Nyelvi/ egészségügyi tagozatot 2013-tól iskolánk nem indít. Helyébe 4 évfolyamos táncműnészeti képzés lép.

Utolsó frissítés ( 2012. December 03. )
 Egyebek
e-Ellenőrzőkönyv
e-SZAKMA
Keresés a honlapon
Informatika
Tanárok oldalai
Nava különgyűjtemény
Érettségi tablók
Honlaptérkép
Nyomonkövetés
Google English
 
Kép