Főmenü


2009

 november , június , február , január

Vissza a főoldalra  

november

 

Abe Kóbó :  A homok asszonya/A dobozember

 

A homok asszonya: Abe Kóbó legtöbb művéhez hsonlóan ebben a regényében is filozofál és abszurd helyzeteket teremt: hőseit kiragadja mindennapi életük keretei közül, s azt vizsgálja, milyen hatással vannak rájuk a váratlan körülmények, hogyan reagálnak a sors viszontagságaira.
A dobozember: melynek mottója akár ez az újsághír is lehetne: "Egy halott az aluljáróban. Százezer ember észre sem vette." Abe Kóbó ebben a könyvében arról a világról tudósít, amelyben élünk, s ahol még ilyen képtelen eset is előfordulhat.

 

 

 

 

Wells, Herbert George :  Mr. Polly lázadása

"Egy tiszteletreméltó kandúrmacska csíkos. A macska csak úgy ér valamit, ha csíkos. Bizony. Akarok egy macskát és egy kanárit is. Erre ugyan még nem gondoltam azelőtt, de tudják, a macska és a kanári úgy összeillenek. Nyári időben majd ott fogok reggelizni a bolt mögötti kis szobában, a nap be fog sütni az ablakon, a macska ott fog dorombolni a széknél, a kanári énekel... Mrs. Polly egy nagy darab szalonnát fog pirítani. Ragyogó szalonna, ragyogó macska, ragyogó kanári, ragyogó teafőző. És Mrs. Polly..." - írja a szerző.<br />
E regénye azt a nyugalmat és sokszor áhított légkört sugallja, mely mai rohanó világunkban sajnos szinte már ismeretlen

 

 

 

 Steel, Danielle (1947-):  Ház a Remény utcában


 Liz Sutherland tizennyolc évi boldog házasság után veszíti el férjét, aki munkatársa és legjobb barátja volt. A gyász megélésére nincs lehetősége, öt gyermekét kell vigasztalnia, akik közül az egyik különleges gondoskodást igényel. Egy baleset következtében, a kórházban ismeri meg dr. Bill Webstert, aki iránt hamarosan a barátságtól erősebb érzéseket táplál...

 

 

 

 

 

Köntös Zoltánné -Reigl Mariann:  Hogyan csináljam?


 

tanulási segédlet és elméleti alapok középiskolásoknak a kétszintű testnevelés érettségi vizsga szóbeli feladataira való felkészüléshez

 

 

 

 

 

Czifra Éva: Három hónap alatt középfokú!


 

"Eddig két tanulót ismerek, akik 1,5 hónap alatt, három 2 hónap alatt és több vizsgázót akik 3 hónap alatt tették le az Origo középfokú "C" vizsgát!
Légy Te a következő!"
a szerző

 

 


 

Emmanuel Roblés: A Vezúv

Nápoly, 1944 kora tavasza... Serge Longereau, az algériai születésű francia katonatiszt, a szövetséges expedíciós hadsereg tagja, sebesülése után a felszabadított Nápolyban tölti a betegszabadságát. Az átélt megpróbáltatások után forrón sóvárog a gyengédség, szépség, melegség után - igaz szerelem után. Megismerkedik egy fiatal, szép olasz leánnyal, Silviával, s első látásra szenvedélyesen beleszeret. A leány kezdetben értetlenűl áll e szerelem előtt, de végül ő is megperzselődik, és mint az éppen akkor kitörő Vezúv tüzes lávafolyama, úgy forrósul föl benne az első szerelem lángja, úgy tüzesedik át minden érzéke, és magával ragadja a tökéletes boldogság sodra. Bezárkózik érzéseibe, nem lát, nem hall mást, csak a kölcsönös szerelem muzsikáját. Nem látja az éhező várost, nem hallja a bombázásokat, nem vesz tudomást a Cassinónál folyó gyilkos ütközetekről, a kegyetlenségnek és embertelenségnek kiszolgáltatott, szenvedő világról.

Robert Löhr: A sakkautomata titka


 

Egy legendás találmány körüli lélegzetelállító történelmi kaland során a velencei ólomkatonáktól a bécsi császári udvarig, a pozsonyi nemesség palotáitól a zsidónegyeden át egy svájci kisvárosig kalauzolja az olvasót.

Amikor a nemes Kempelen Farkas 1770-ben bemutatta a sakkautomatát a császári udvarban, a század legnagyszerűbb vívmányának tartották a gépembert. Csakhogy a gép belsejében valójában egy törpe ült - és ez az emberi elme egyszerre volt halálos és halandó.

 

 

 

Dr. Karácsonyi János: Szent István király élete

Tudom, hogy lesznek, talán sokan lesznek, a kik csalódva teszik le e könyvet, ha azt elolvasásra méltatták. «Ennyit eddig is tudtunk - mondogatják - sőt ennél többet is». Nem fogok csodálkozni az efajta nyilatkozatokon s nem is veszem rossz néven azokat. Előző íróink művei nyomán némely, szent István királyról eddig hirdetett, tudományos tételek történeti igazságokként vannak elterjedve művelt közönségünk körében s így számosan bizonyos hiányt éreznek, ha e rég ismert, esetleg már az iskolában úgy tanult tételeket e műben nem találják meg.

Különös dolog, pedig én mégis azt szeretném, ha e kis könyvnek érdeméül tudnák be a hiányt, mert hiszen az a több, amit eddig tudni véltünk s ami e könyvből hiányzik, mind merő ábránd, a kései íróktól szent István életéhez hozzá ragasztott sallang vala! S épen azért lett e könyv kisebb másoknak szent Istvánról írt műveinél, mert nem tobbet, hanem csak igazat akart mondani. Azelőtt például külön fejezetet lehetett írni a Szilveszter-bulláról és ennek nyomán szent Istvánnak II. Szilveszter pápához való viszonyáról. Most egy szót sem szólhatunk róla, mert kitűnt, hogy e Szilveszter-bulla, bár a legfényesebb, mégis a legértéktelenebb sallang, XVII. századbeli hamisítvány. Azelőtt tíz darab, Szent István nevében szóló oklevelet lehetett fölhasználni, most abból négyet okvetetlenül félre kell tenni, az ötödiknek (a pannonhalminak) hitele is pör alatt áll s így nem értékesíthető. Míg életirataiban nem tudtuk megkülönböztetni az eredeti részeket a kései toldásoktól, jóhiszeműleg mindent elfogadhattunk; most csak a biztos részeket.


 

június

T. S. Eliot versei


 

 
 

 

 

Nemes Nagy Ágnes: Felicián vagy a tölgyfák tánca

 Péter, a kisfiú és Jankó, a bársonyból varrott nyuszi egy bérház harmadik emeletének ablakából barátkoztak össze a szomszédos telken álló fákkal. Különösen Atával, az akáccal értették meg egymást. Ata egy napon elárulta nekik, hogy Felicián éjszakájára készülődnek a fák, s ez az egyetlen alkalom minden évben, amikor a fák táncra perdülhetnek. Péter és Jankó meglesik a csodát. Jöttek a fűzfakisasszonyok derékig érő hajjal, az aranyzöld hársfák, a vékony nyírfák szinte repülve, a pompás világító bükkök, behullámzott két hatalmas platán - és végül megérkezett Felicián, a vénséges vén tölgyfa, kicsit bicegve, de készen arra, hogy ő is a fiatal fákkal együtt táncoljon. Micsoda éjszaka volt! Minden gyerek, aki ezt a könyvet elolvassa, Péterrel együtt "leskelődhet", és élheti át a fák felejthetetlen szép táncát, melyet Heinzelmann Emma tett elevenné álomba, mesébe illő rajzaival.


 

Nemes Nagy Ágnes: Prózai írások

 Nemes Nagy Ágnes tárgyias-intellektuális lírájának vitathatatlan helye van a magyar irodalmi kánonban Pilinszky János mellett. A nagyközönség azonban pályatársa, barátja, egyben vitapartnere életművénél jóval kevésbé ismeri az ún. klasszikus modernség élvonalába sorolt munkásságát, éppen ezért üdvözölhető a most megjelent, igényes és szakmai szempontból is minden követelményt kielégítő, főként a középiskolás generációt célzó válogatás. Tarján Tamás összeállítása az életmű nagyobb szakaszai szerint, a Nemes Nagy-oeuvre szokásos tagolásában, dátumhatárokkal jelölt ciklusokba rendezve adja közre a verseket, kiegészítve a Lengyel Balázs (a költőnő volt férje) által kiadott összkiadás hagyatékból közölt verseivel. A szerkesztői utószóval (benne rövid életrajz, illetve a szöveggondozás szempontjai) ellátott válogatásból a gyermekversek kimaradtak. Főként középiskolai könyvtárakba, illetve nagyobb közgyűjtemények gyakran kölcsönzött példányai közé érdemes beszerezni a strapabíró, küllemében is szép kiadványt.

Nemes Nagy Ágnes: Összegyűjtött versek


 

 

 

 

 

Nemes Nagy Ágnes: Válogatott versek


 

 

 


 

 

Nemes Nagy Ágnes: Prózai írások

 Nemes Nagy Ágnes nemcsak kiemelkedő költője, de szigorú ítésze is volt a magyar irodalomnak. Igen jelentős tanulmányírói-esszéírói munkássága. Verstani fejtegetései, írói portréi, rendkívül kifinomult, lényeglátó verselemzései máig élő olvasmányok. A jelen két kötet az 'író' és a 'beszélő' Nemes Nagy Ágnessel ismerteti meg az olvasót. Az első kötet Esszék, tanulmányok cím alatt tematikus rendben közli a szerző hét esszékötetében napvilágot látott írásokat. A Tudjuk-e, hogy mit csinálunk?, A vers mértana, A hegyi költő, a Verselemzések, az Írók, arcok, az Irodalmi szénaboglya és a Film című fejezetek a 64 hattyú elegyes írásait, a Metszetek verstani elemzéseit, A hegyi költő Babitsról szóló eszmefuttatásait, a Látkép, gesztenyefákkal íróportréit, a Szőke bikkfák verselemzéseit, a Szó és szótlanság és A magasság vágya esszéit foglalják magukba. Az első kötet utolsó két fejezete a Folyóiratban megjelent, kötetbe nem sorolt és a Hátrahagyott írásokat közli. A második kötet anyagát nagyobb részben az útinaplók, életrajzi jegyzetek, illetve a kötetbe sorolt, valamint kötetbe nem sorolt interjúk, beszélgetések teszik ki. Ezt követi egy függelék a szerző legkorábbi írásaival: pedagógiai témájú riportokkal, irodalmi recenziókkal és három színházi előadás kritikájával. A két kötet az író rendezési elveit követi. Bár számos írás ebben a kiadványban lát először napvilágot, néhány személyes visszaemlékezés családi okokból, a kor irodalmi életére vonatkozó néhány eszmefuttatás pedig személyes tapintatból kimaradt a gyűjteményből, mely ennélfogva nem teljes. A közölt szövegeket Honti Mária utószava zárja. A színvonalas kiadvány hiánypótlónak mondható, beszerzése a szakkönyvtárakon túl minden általános gyűjtőkörű könyvtár, valamint középiskolai könyvtárak számára is javasolt.

Fábri Anna: Hétköznapi élet Széchényi István korában

 A kiváló művelődéstörténeti sorozat újabb kötete a reformkori, azaz 1825-1848 közti Magyarország mindennapjait tárja az érdeklődők elé. A korabeli festmények, metszetek, használati tárgyak, dokumentumok színes reprodukcióival gazdagon illusztrált kiadvány a modern Magyarország megszületésének hajnalát mutatja be a hajdani családi életet szabályozó normák és jogszabályok bemutatásától egészen az erotikának e látszólag prűd korban megnyilatkozó képi ábrázolásaiig; a korabeli fürdőélettől a felekezeti ökumenizmus főúri szalonokban gyakorolt példáiig; az országgyűlés működésétől a szegényparasztok étrendjéig, az üstfoltozó cigányoktól a hazai rác kereskedőkig. A kötet erénye a részletgazdagság: a szerző kiemel egy módos, de ma már ismeretlen polgárcsaládot, hogy érzékeltesse státuszukat, gondolkodásmódjukat, korabeli portré segítségével felidézi alakjukat. Így sorakoznak egymás mellett ismeretlen piacosok és uralkodók, neves politikusok és kávéházi pincérfiúk. A kötetben több helyen is felbukkan a magyar történelemben később nagy szerepet játszó, akkor azonban még számban és jogilag elenyésző, de vagyoni súlyát, befolyását tekintve jelentős szerepet játszó hazai zsidóság, a róluk alkotott kép, a hozzájuk való viszony, de bepillanthatunk az egyházi élet mindennapjaiba, a hitfelekezetek szervezeti és belső életébe is. Megtudjuk, hogyan utaztak, milyenek voltak a lakásviszonyok, hogyan működött a hétköznapokban a kereskedelem, de még az intim szféra sem marad titokban az olvasó előtt. A kronológiával, bibliográfiával, a határon túli magyar helységek mai elnevezéseivel és tárgymutatóval záródó kiadvány a legszélesebb érdeklődő nagyközönség figyelmére számíthat, de akár oktatási segédanyagként is használható.

Rockenbauer: A halndó múzsa

 Rockenbauer Zoltán tíz éve foglalkozik Márffy Ödön életművével, doktori disszertációt írt a témában, 2003-ban részt vett a Márffy-kiállítás megrendezésén, és tavaly közreadta a Márffy Ödön munkásságát bemutató, színvonalas elemzésekkel kísért albumát is. Az Ünnepi Könyvhétre megjelent újabb könyve a festőművész feleségéről, a főként Ady özvegyeként ismert Csinszkáról, Boncza Bertáról szól. Rockenbauer Zoltán könyve a közhiedelemben megkövesedett tévhitekkel száll szembe, és a festő életének és művészetének tanulmányozása, valamint Csinszka írásos hagyatéka, a vele kapcsolatos levelezés, továbbá a kortársak visszaemlékezései nyomán arra jut, hogy teljesen hamis az a sztereotip kép, miszerint Csinszka eldobta az özvegyi fátylat, sikertelenül próbálta megkörnyékezni Babitsot, ki akarta semmizni Ady édesanyját és szeretetlen házasságban élt Márffyval. A szerző Ady halálától Csinszka haláláig követi nyomon az asszony életét, külön fejezetet szentel a Babits-viszonynak, a Márffy oldalán eltöltött éveknek, az ún. Ady-pörnek, akárcsak más szerelmeinek és művészi tevékenységének. Azonban nem életrajzi monográfiát ír, hanem főként arra törekszik, hogy Csinszka múzsaszerepét más oldalról is legalább olyan jelentősnek mutassa be, mint amilyen fontosnak az irodalomtörténet Ady kapcsán tudja, pl. a képzőművészet és Márffy szempontjából. Ennek érdekében főként a forrásokat hagyja szóhoz jutni a szerző, ütköztetve az ellentétes véleményeket, hozzájuk fűzve saját, többnyire tárgyilagos, olykor-olykor csipkelődő vagy ironikus, érezhetően Csinszka nimbuszát visszaállítani törekvő kommentárjait. A néhány, inkább ízelítőül közölt jó minőségű fotó, színes reprodukció mellett ezek a szövegek is fokozzák a könyvészetileg szintén igényes, jegyzetekkel, bibliográfiával és személynévmutatóval ellátott, hiánypótló - a huszadik század eleji magyar művészeti élet, Márffy életműve és Csinszka valódi személyisége iránt érdeklődőknek ajánlható - mű értékét.

Fehér Béla: Lecsó

 Fehér Béla lecsó iránti feltétel nélküli és szűnni nem akaró vonzalma bizonyára nyilvánvalóvá lett minden korábbi olvasója számára. E sajátos írói filozófiával átitatott, a Fehér Béla-életműben lassan allegóriává átlényegült, motívumként visszatérő gasztronómiai elkötelezettség mintegy kicsúcsosodásának tekinthető, hogy ezúttal kötetcím lett a nemesen egyszerű fogásból. Jelen műve abban tér el az előzőektől, hogy regény helyett a szerző ezúttal rövidprózai gyöngyszemekkel lepte meg a nagyérdeműt, méghozzá hat ciklusban (Vasárnap; Zavar; Szappan; Honvágy; Ribizli; Howard). A kategórián belüli változatosság nagymértékű: karcolatokon, tárcákon és humoreszkeken kívül találhatunk közöttük fiktív naplórészleteket, önéletrajz kikarikírozást, sőt olyan, napjainkban kortünetnek minősíthető műfajok paródiáit is, mint a szappanopera vagy a valóság-show. Noha írásai nemcsak formai, hanem tematikai tekintetben is roppant változatosságot mutatnak, egyfelé konvergálnak - valamennyi értékrend-válságban kínlódó, erkölcsileg megsemmisülőfélben levő, kiégett, kiábrándult jelenünk tükre, amelyet a humor égisze alatt létjogosultságot nyerő, kíméletlenül őszinte szókimondás tesz tűélessé. Az abszurd humor legjavából ízelítőt kínáló, tartalmas szórakozást ígérő kötet az idei Ünnepi Könyvhét kiadványa.


Vathy Zsuzsa: Angolpark

 Vathy Zsuzsa, a fülszövegben "rejtőzködő írónak" titulált alkotó nem is annyira rejtőzködő, hisz 1970-ben megjelent első kötetét még tizennyolc követte. A sorban utolsó - tehát legfrissebb - könyvében hű maradt a stílushoz, amely a kezdetektől fogja adja művészete kereteit: a válogatás ezúttal is novellákból áll össze, szám szerint huszonháromból. Noha témájukat tekintve írásai igen változatosak, közös vonásuk, hogy szerzőjük az élet ún. Nagy Kérdéseit feszegeti bennük: a boldogság megvalósulásának esélyét, a szeretet mibenlétét, a halál határmezsgyéje után következő misztériumot, az elszalasztott és megragadott esélyek szerepét, egymás iránti felelősségünk kérdéseit. Az élet valós eseményeiből táplálkozó, nagy empátiával, kifinomult humorérzékkel és arányérzékkel megkomponált novellák három ciklusba rendezve kaptak helyet az Ünnepi Könyvhétre megjelenő műben: A gyerekkor bűvölete című részt követi az Utcák, terek, emberek, valamint a Játékaink című fejezet. Az utóbbiban szereplő írásokat a szerző Lázár Ervin emlékének ajánlotta.

 

Szép versek 2009

 Ahogy az elmúlt években rendszeresen, úgy idén is az Ünnepi Könyvhét alkalmából bocsátja ki a Magvető Könyvkiadó Szép versek című versantológiáját, amely a kortárs magyar lírai költészet egészére igyekszik rálátást nyújtani, reprezentatív válogatást kínálva legjelentősebb versfaragóink alkotásaiból. A kollekciót idén Péczely Dóra állította össze, többek között olyan költők verseiből válogatva, mint Nádasdy Ádám, Tóth Krisztina, Karácsonyi Zsolt, Végh Attila, Acsai Roland, Lövétei Lázár László, Váradi Péter, Szöllősi Mátyás, Polgár Anikó, Tandori Dezső, Marno János, Csehy Zoltán, Szabó Marcell, Simon Márton vagy Jászberényi Sándor. A költemények a szerzők nevei szerint ábécérendbe sorolva kaptak helyet a kötetben.

 

 

 

Kiss Judit Ágnes:nincs új üzenet

 Kiss Judit Ágnes, aki rövid költői pályafutása alatt máris több elismerést, díjat bezsebelt, elmélkedő ember, kritikus, női szemmel tekint a világra, s kendőzetlenül kimondja a véleményét: a világról és magáról is. Nem kezdte korán a publikálást, farigcsált verseket nem találunk a kötetében, csak kiérleltet, sok elgondolkodtató mondanivalóval. Leginkább talán egyfajta önvizsgálat, útkeresés, tükörbenézés, számvetés bujkál e versekben, megfogalmazva napjaink emberének, női létének, költői mivoltának problémáit, világlátását, életérzését, személyiségének érését, alakulását. A költőnő kérdéseket tesz fel, megállapít, kutat, summáz, ironizál, de mindegyiket mélyenszántón és izgalmasan teszi. Kilenc ciklusba rendezett eszmefuttatásaiban márpedig van új üzenet. A kortárs líra kezdvelőinek jó szívvel ajánlható: "mint sérült hajótestbe/ a sós víz a léken át,/ úgy zúdul bőröm alá/ minden reggel a világ./ délután van, mire a sok rést/ a közöny rongyai betömik./ álmodom békés kikötőt,/ és reggel indulok megint." (vándorlók dala)

Lugosi Dafke

 Egy nő két dologért képes mindenre: azért, hogy legyen gyereke és azért, hogy ne - így szól a közhely. És hogy micsoda igazság húzódik meg mögötte, arra bizonyíték Lugosi Viktória regénye is, aki egy, az első kategóriába tartozó fiatalasszony teherbeesésének kálváriáját írja le nagy empátiával részletezve a meddőség elleni küzdelem megpróbáltatásait. Az intim hangulatot tovább fokozza, hogy történetét egyes szám első személyben meséli el, tökéletesen belehelyezkedve a huszonhét éves televíziós szerkesztő-riporter lány szerepébe, aki szakács férjével, Balázzsal együtt nagyon szeretne gyermeket. A pár másfél év hiábavaló próbálkozás után úgy dönt, hogy szakorvosi segítséget kér ahhoz, hogy érkezni tudjon a várva várt "trónörökös". Ám a procedúrával járó fizikai tortúrára és lelki megpróbáltatásokra, a havonta újjáéledő és porba hulló remény okozta csalódás élményére, a kapcsolatukra rátelepedő feszültség és pszichés fáradtság kihívásaira senki nem készíti fel őket. Küzdelmük végül megtermi gyümölcsét - világra jön a kislányuk, Liza - ám addig hat, az egymás iránti szeretet és a kitartás próbáival teli évnek kell eltelnie...


február

MenzelSörgyári capriccio

 A Mariska nevezetű hősnő aranyszín hajzuhataggal végigkerékpározik egy szendergő világon, amely mintha ablakszemek, zárt spaletták mögött fuldokolna vagy leskelődne. Pepín bácsi, ez a tőről metszet cseh Kakuk Marci, szózuhataggal és mini-katasztrófák sorával bomlasztja, bujtogatja a rendet, a kispolgárokét, amelynek több, mint jelképe a réztiszta serfőző üst meg a hordó, hiszen apródonként fulladunk beléjük.  


 

 

 

Fábri ZoltánÖtödik pecsét

 1944 őszén a nyilas hatalomátvétel után Budapest egyik kiskocsmájában a nehéz idők ellenére is minden este összegyűlik egy kisemberekből álló asztaltársaság. Gyuricza az órás, Király a könyvügynök, és Kovács az asztalos azért keresik fel Béla kolléga kocsmáját, hogy beszélgessenek ismerősökről, a borjúszegy minél ízletesebb elkészítéséről, és óvatosan szót ejtenek arról is, hogy mi lesz ezután 

 

 

 

 

Jancsó MiklósSzegénylegények

 1869-ben Ráday Gedeon gróf kormánybiztos lesz, akit azzal a különleges feladattal bíznak meg, hogy javítson az ország közbiztonsági állapotán. Tevékenysége főként arra irányul, hogy azokat a szegénylegényeket és betyárokat kutassa fel és tegye ártalmatlanná, akik a szabadságharcban Rózsa Sándor vezetésével harcoltak. Ráday nem válogat az eszközökben. Az alföldi "SÁNCBA", a várbörtönbe gyűjtik be a szegénylegényeket, akiket kegyetlen lélektani módszerekkel igyekeznek társaik elárulására bírni.  

Huszárik Zoltán:  Színdbád


..főhőse, a tündérmesék lovagja a halálra készül. Élet és halál mezsgyéjén keresi az emberi létezés értelmét. Önálló lénye nem tudott megmaradni egyetlen asszony mellett sem, csak az anyai Majmunka húslevese mellett érzi az otthon, a család nyugalmát. Felrémlenek hőskorának megsárgult emlékei, a szívének kedves asszonyok, és Valentin, a pincér, aki a velőscsont és a húsleves között meséli, hogy az ismeretlen úr – Szindbád – elszöktette és az öngyilkosságba hajszolta szerelmét. Az óbudai vándor utolsó útja a templomba vezet, ahol az orgonista Angyal átszellemült játékában megkapja az élet teljességét. Ékkor éri a halál.

 

 

 

Bacsó Péter:  A tanú

 A személyi kultusz éveiben Pelikán József gátőr - mivel az egyik miniszterrel annakidején együtt harcolt az illegális mozgalomban - bekerül a politikai élet sodrába. A józan gondolkodású ember becsületes kommunista akar lenni, de sehogysem sikerül megbirkóznia a korszak dogmatikus, sokszor fantasztikusnak tűnő bonyolult jelenségeivel.

 

 

 

 

Bacsó PéterMegint tanú

 Pelikán József nyugdíjas gátőr, a hosszú és kimerítő megpróbáltatásai után, nyugodtan és gyanútlanul éli a maga idilli privát életét, amikor váratlanul ismét betör hozzá a politika. Oroszvár, ahol Pelikán lakik, polgármester nélkül marad. Szipák úr, az ambiciózus helyi kapitalista, a rendkívül népszerű Pelikánt szemeli ki az új polgármesterjelöltnek. Pelikán úrnak pedig ezúttal a rendszerváltás utáni új elit újgazdag tőkésével gyűlik meg a baja…

 

 

 

Fábri Zoltán:  Isten hozta őrnagy úr

 Valahol Észak-Magyarországon fenyvesek közt a hegyek ölében, van egy kis falu. Mindentől messze van. Levegője tiszta és huzatos, ezért sok turista és nyaraló keresi fel, akiknek a helybéliek szívesen adnak ki szobát heti bérbe. Élt ebben a faluban, ahol csend és békesség honolt, és például tűzvész sem pusztított hosszú esztendők óta, egy községi tűzoltó. Tót Lajosnak hívták…

 

 

 

Tímár Péter:  Csapd le csacsi!

 A nemibeteg-gondozóból jött idézés felborítja Bea és Géza házasságát. A kezdeti vita lassan háborúvá fajul, csak azt keresik, hol tehetnek keresztbe egymásnak. A férfi nőt, a nő férfit hoz haza, nem kímélik egymást, sem épülőfélben levő kertvárosi házukat. Az ifjú házaspár ráadásul Béla szomszéddal, az egykori munkásőrrel is rosszban van, akinek alakulata titokban a kert alatt ásott labirintusban gyakorlatozik...
Burleszk a rendszerváltás Magyarországáról.

 

 

John Madden Szerelmes Shakespeare
ohn MaddenSzerelmes Shakespeare  A Szerelmes Shakespeare egy romantikus vígjáték arról, hogyan született minden idők legnagyszerűbb szerelemi története, a Romeo és Júlia. A fiatal Will Shakespeare-t, a feltörekvő drámaírót a legrosszabb sújtja, ami írót sújthat: alkotói válság. Komédiájával, a Romeo és Ethel, a kalóz lányával nem halad és színházát a bezárás veszélye fenyegeti. Willnek egy múzsára van szüksége  aki meg is jelenik a gyönyörű Lady Viola személyében. Az igaz szerelem útja igen rögös Will számára: Viola a kibírhatatlan Lord Wessexnek (Colin Firth) ígérte kezét Erzsébet királyné (Judi Dench) parancsára. Will életének boldog és szomorú pillanatai megtalálják útjukat a lapra ebben a megindító, szellemes és lélegzetelállító mesében. A Szerelmes Shakespeare egy brilliánsan vicces, meleg, pergő romantikus történet az elsimert rendezőtől, John Maddentől (Corelli kapitány mandolinja).


Mészáros Márta:  Temetetlen halott

 A Kossuth-díjas Mészáros Márta filmrendező filmjében Nagy Imrének állít emléket, szubjektív szemszögből bemutatva életét az 1956-os eseményektől a kivégzésig, majd utóéletét napjainkig.

A film szövetét Nagy Imre hiteles szövegei (önéletrajza, elemzései, felszólalásai, cikkei, levelei, a bíróság előtt tett vallomása) adják, valamint korabeli filmek, híradóanyagok, fotók, melyek segítenek felidézni az életutat. A hiteles és pontos történelmi háttér biztosítása miatt a forgatást hosszas adatgyűjtés előzte meg, ugyanakkor éppen olyan fontosak azok a jelenetek, amelyeket színészek játszanak, hiszen ők teszik átélhetővé a történetet.

 

 

Alábbiak csak helyben olvashatók:

Sándor Zsuzsa:     Irodalmi művek feldolgozása drámajátékkal

 Azok a pedagógusok – középiskolai magyartanárok – kapnak segítséget további munkájukhoz, akik – mint a szerző maga is – örömszerző tevékenységnek fogják fel az irodalommal való foglalkozást.st.


   

 

 

Nánay:     A színpadi rendezésről

 Oktatási segédkönyv a színpadi rendezéssel foglalkozó művészetpedagógusok számára, elméleti és gyakorlati tudnivalókkal és bőséges szöveggyűjteménnyel.   

 

 

 

Kaposi László (Szerk.):     Színház és dráma a tanításban

 A színház és a dráma eszközeivel nevelő (TIE-Theatre in Education) gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó, társulatok munkájáról szóló tanulmányok gyűjteménye. Ebben a színházi nevelésről szóló kötetben brit és magyar szerzők tanulmányai találhatók-drámapedagógusoknak és színházi szakembereknek egyaránt ajánlható olvasmányok.

 

 

 


Sándor Zsuzsa:     Irodalmi művek feldolgozása drámajátékkal

 Azok a pedagógusok – középiskolai magyartanárok – kapnak segítséget további munkájukhoz, akik – mint a szerző maga is – örömszerző tevékenységnek fogják fel az irodalommal való foglalkozást.st.

 

 

 Kaposi: Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak

 A könyv a tanulók széles életkori tartománya számára ajánl drámaóravázlatokat. Három nagyobb fejezetre bontva 19 drámaóra részletes leírását tartalmazza


 

 

 


Január

Koltai Vivien ajándékai (fülszöveggel)


 Századunkban kevés olyan emberrel találkozhattunk, akinek a neve annyi és annyiféle ember lelkének húrjait rezdítené meg, mint Albert Schweitzeré. Minden területen nagy ember volt. Nagy volt filozófusnak, teológusnak, nagy és igen eredeti, dogmáktól mentes teológus volt. Nagy volt művésznek is és művészettörténésznek is. Ha nemes hangú orgonán Bach-zenét hallgatunk, akkor kétszeresen, sőt háromszorosan is Schweitzerre kell gondolnunk: a művészre, az orgonák értő építőjére és Bach vitathatatlanul legigazibb újrafelfedezőjére. Ám ez önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy leírhassuk azt a mondatot, amellyel ezt a néhány gondolatot kezdtük. Schweitzer igazi nagysága nem tudós, nem filozófus vagy teológus voltában rejlett, hanem mélységes erkölcsös, páratlan humanitásában, ezrekre, százezrekre, embermilliókra kiható példájában, orvosi munkájában, amelyet hallatlan nehéz körülmények között, több mint fél évszázadon át végzett az Ogooué partján Gabonban. Lambaréné nem vetekszik tartósságban sem a piramisokkal, sem a felhőkarcolókkal, és mégis ércnél maradandóbb emléke egy valóban páratlan, utolsó leheletéig töretlen békeharcosnak. Így ilyen ember kortársának lenni már önmagának is nagy szerencse és nagy boldogság. Kérjük, ismerkedjék meg az éppen száz esztendeje született s tíz esztendeje halott, de feledhetetlen, ezért mindig élő Albert Schweitzerrel, s adja ezt a könyvet gyermekei kezébe is...

Kuprin    Párbaj

 "Mi mindnyájan, ahányan csak vagyunk, elfelejtettük, hogy van egy másik élet is. Valahol, nem tudom hol, élnek olyan emberek, akik mások... igazi életet, teljes, boldog életet élnek..." mondja a Párbaj főhőse, a romlatlan lelkű fiatal tiszt, aki életével fizet önzetlen és odaadó szerelméért. Vad és embertelenül kegyetlen világ áldozata ő, akárcsak Kuprin megannyi más alakja. Egy velejéig romlott, pusztulásra megérett társadalom szorításában vergődnek - állati sorba taszított tisztiszolgák, korán hervadó utcalányok, éhbérért robotoló munkásasszonyok, jobb sorsra érdemes cirkuszi artisták -, de halál táncukat járják megalázóik és megszomorítóik: élveteg szépasszonyok, szívtelen tőkések, szadista katonatisztek, mindenre elszánt kalandorok. Kuprint vonzották a látványos és különleges témák, éles szemét azonban nem kerülték el a torz, felháborító, megdöbbentő társadalmi jelenségek, élethelyzetek: romantikus színezetű írásaiban is mindenkor ott lüktet a valóság, pontos és megbízható látleletet ad koráról. Kötetünk a sokszínű kuprini életmű legjellegzetesebb darabjaiból nyújt válogatást.

Heinrich Lützele    A gyermek

 album, festészet


 

 

 

 


Farkas Zoltán    Munkácsy Mihály

 A magyar lélek képalakító tehetsége mindeddig Munkácsy Mihályban nyilatkozott meg leghatalmasabban. Legnagyobb festőnknek tartjuk és aligha tévedünk. Ezt könnyebb állítani, mint bizonyítani. Bizonyítékul pedig elsősorban is ama művei szolgáltak, amelyek már életében hozzánk jutottak, majd azok, amelyek halála után kerültek haza. Világhírű, nagy alkotásai azonban kivétel nélkül külföldön maradtak, túlnyomó részük Amerikában hirdeti nagyságát. De a budapesti Szépművészeti Múzeumban és a magyar magángyűjteményekben őrzött művei is elegendők arra, hogy belőlük alkotójuk kivételes géniusát felismerjük. Nem is olyan régen csak alig néhány Munkácsy-festményt lehetett találni Magyarországon. Az elmúlt évszázad utolsó három évtizedére esett diadalainak idejében a magyar közönség, sőt még az állam sem tudott versenyezni a Nyugattal, mert ugyan ki tudott volna nálunk félmilliót adni két bibliai kompozíciójáért? De kisebb méretű művei is szinte megfizethetetlenek voltak számunkra. Legfeljebb egy-egy dúsgazdag főúr, főpap juthatott hozzá valamely művéhez.. 

 

 
Csengery    Greta Garbo

 Nem egy filmcsillag vált már életében legendává. De a filmvilág összes csillagai közül csak egyről tudunk, akinek karrierje csúcsán volt ereje hátat fordítani a filmiparnak, mely naggyá tette, s akinek neve 45 évvel visszavonulása után is mindenkiből érdeklődést vált ki: GRETA GARBO. A zárkózott, kissé félszeg svéd lánynak, aki áruházi eladóból lett hihetetlen rövid idő alatt a filmtörténet egyik legnagyobb hatású egyénisége, élete csupa ellentmondás, állandó menekülés a számára terhes nyilvánosság elől. Hollywood megteremtette mítoszát, felismerte szépsége vonzerejét, de igazi színészi kvalitásait sohasem eléggé. A könyv Garbo aránylag rövid, de állandó feszültségekkel és fordulatokkal teli pályafutását eleveníti fel, mely egybeesik az amerikai film nagy felfutásának izgalmas korszakával. Szerzője Csengery Judit, rádióműsoraiból is (színész-életrajzok, zenés színházi beszámolók, külföldi kulturális tudósítások) jól ismert színész-előadóművész. Garbo életét a színházi szakember szemével látja, számos filmtörténeti érdekességgel hozva közelebb egy időszakot, melynek Garbo eszményképe volt,. Hogy a Garbo-filmek ma is sikeresek, az talán egyedülálló személyisége mátikus hatásában rejli, arcának felejthetetlen szépségét e könyv számos fényképe idézi fel.

Mollináry    Betévedt Európába I-II.

 Az önéletrajzi ihletésű regény főhőse, Gizella a honfoglalás ezeréves évfordulóját ünneplő Magyarország fővárosában, Budapesten születik, fény és csillogás közepette, egy megesett horvát lány törvénytelen gyermekeként. Az ő sorsát kíséri ez az írás tizenhárom éves koráig, amelynek forgatása közben az olvasó beutazza a fél Monarchiát, s rendkívül érdekes szemszögből ismerkedik meg a híres "békeévek" világával, jellegzetes szereplőivel..

 

 

 

Vészi   Inkognitóban Budapesten

 Az Inkognitóban Budapesten egy középkorú magyar író rutinos mindennapjainak és a nagyobb összefüggések, szorongások hirtelen, váratlan felbukkanásának megrázó története. Az Estély az Izabellán szinte romantikus hangvégtelű, különös história, amelynek során vad indulatok, nagy szenvedélyek, hatalmas gesztusok csapnak össze. Az erkély egy félbolond öregember groteszk képzelgéseinek rajza; az álmok és a valóság ütközése - túl a történeten - szinte jelképpé nő. A Muslicák a liftben - a mai magyar társadalom önző, kíméletlen újgazdagjainak és kallódó, szerencsétlen embereinek tragikomédiája. A Kapupénz a második világháború utolsó napjainban játszódó, dermesztő hangulatú, sűrű atmoszférájú, izgalmas televíziós játék.

 

 

Fis  Suomi földjén

 Útikönyv Finnországról 

 

 


Karinthy   100 új humoreszk

 Megkaptam a Humoristák Világakadémiájának Proklamációját, mely hat nyelven szólítja fel az írókat, hogy elég volt a szomorúságból, tessék jókedvűnek lenni. Eddig csak a fotografált emberiségnek mondták - tessék barátságos arcot vágni. Most az íróra, a világ fotográfusára parancsolnak rá: röhögj, az apád! Tehát - hahaha. Én már kezdem is. Tessék. Muszáj, mert nem vonha-ha-ha-tom ki magam a dolog alól. Az Akadémia ugyanis, hi-hi-hi-he-he-he-hetetlen nagylelkűségében a világ ha-ha-ha-hat legérdemesebb hu-hu-humorista kandidátusa közt Szerény Személyemet is felemlíti.

 

 

 

Gulácsy: Förgeteg

A már-már feledésbe merült írónő megkapóan szép regényét tartja kezében az olvasó. A könyv lapjain megelevenedik a századelő tragikus, forrongó, lázadó paraszti egyéni kezdeményezést megfojtó tehetetlenség, kolonccá vált hatalma. Életre, megújulásra vágyó nép, s megújulásra képtelen, minden törekvést elfojtó társadalma ütközik össze Erzsébet mindent elsöprő, értelmetlennek tetsző szerelmében... s az Erzsébet testéből megszülető mágnásivadék talán már nem lesz fattyú, hanem az önmagát újjászülő nemzedék első tagja, egy új világ új polgára, aki önmagában feloldja a korábbi, kibékíthetetlennek látszó ellentéteket...

Waltari: Az emberiség ellenségei

A római Minutus Manilianus naiv-ironikus közvetítésével most Claudius és Nero korába kalauzolja az olvasót, hogy az utóvirágzását élő, hanyatlásnak indult római birodalom mindennapi életét mutassa be a mai szemmel látó és láttató művész történelmi hűségével és a tőle megszokott lebilincselő mesélőkészséggel. Főhőse ismét gyarló ember, a kor jellemző hibáival, de az örök igyekezete, amely minden korban, minden társadalomban a jobb, a szebb keresésére sarkall. Nero, a világtörténelemből megismert zsarnok, akinek a nevéhez Róma égése és az első keresztényüldözések fűződnek, merőben új, eredeti megvilágításban áll előttünk. Hiú és szeszélyes művész, maga előtt tetszelgő "emberbarát" ez a császár, aki magatehetetlenül kapálózik a minden porcikájában romlott augustusi birodalom elkerülhetetlen végzete ellen. Valóban elbukott-e Nero? Igaz-e, hogy öngyilkos lett? Hogyan váltak mártírokká a lenézett keresztények? Hogyan hordozta magában az új vallás kezdettől fogva a későbbi szakadások csíráját? Hihet-e egyáltalán fenntartások nélkül a racionálisan gondolkodó ember? Az író szenvedélyesen keresi a kielégítő választ ezekre a kérdésekre.(könyvtáros megjegyzése:nagyon szeretem a könyveit, csak ajánlani tudom a történelmi regények kedvelőinek)


Balzac: A vérbosszú

Részlet a könyvből: Az 1800. év október havának vége felé egy idegen érkezett Párisba a Tuilerák elé egy asszon yés egy kis gyermek kíséretében. Sokáig állott egy nemrégen lebontott háznak a törmelékei előtt és pedig azon a helyen, ahol manapság az elkezdett új épületszárny emelkedik, amely a Medici Katalin kastélyát a Valois-Louvre-ral köti össze. Itt állok összekulcsolt karokkal és lehorgasztott fővel és csak néha emelte föl a fejét, hogy a konzul palotájára és a mellette egy kövön ülő feleségére pillantson. Noha úgy látszott, hogy az ismeretlen nő csak avval a kilenc-tíz éves kislánnyal foglalkozik, akinek a fekete haját mintegy időtöltésül a kezében tartotta, mégsem kerülte el a figyelmét egyetlen pillantás se, melyet a társa vetett rá.

Carothers: A magasztalásban rejlő erő

 

Malamud: Az első hét esztendő : Elbeszélések

A világhírű amerikai író elbeszéléseinek hősei kisemberek, akikre a filléres gondok már eleve a távlatok nélküli sors elviselésének terhét rakták. A New Yorki-i zsidó kispolgárok, a nyomorral küszködő szegények idegenségét, ellentmondásos élethelyzetét idézi meg Malamud, megmutatva azt az erkölcsi és érzelmi igényességet, azt a szeretetéhséget és hitet, amely nem válhatik anakronisztikussá még az idegen világban sem. Bármi történik is alakjaival, valamilyen fontos felismerés erkölcsi és érzelmi, s minden alkalommal az embernek a világban betöltött szerepére vonatkozik. Malamud hősei számára a szeretet és az önzéstől való megszabadulás a legfőbb erkölcsi paran

Malraux, André Az obszidián fej

Mi a művészet lényege? Milyen szoros az élet és a művészet kapcsolata? Milyen mértékben van szüksége az életnek a művészetre s a művészetnek az életre? Miben rejlik az alkotás titka, s a létrehozott műalkotás maradandóságát mi szavatolja? Egy sereg izgató kérdés, amely századunk gondolkodó művészeit és művészettel foglalkozó gondolkodóit állandóan töprengésre késztette. Az obszidián fej-ben Picassót, a gondolkodó művészt faggatja ki szinte észrevétlenül André Malraux, a művészettel foglalkozó gondolkodó. A "gyakorló" művész válaszai, frappáns, lényegre törő megfogalmazásai segítik az ő szemlélete kialakulását, amely szerint az alkotás az emberi élet legmagasabb rendű célja, az alkotó tevékenység révén lehet úrrá az ember életen és halálon. Az obszidián fej páratlan "útikalaluz" az évezredek és a XX. század műalkotásainak rengetegében. A szöveget gazdag reprodukciós anyag egészíti ki.

Doyle: Sherlock Holmes emlékiratai

Kockás utazósapka, kurta szárú angol pipa és a nyeles nagyító - ezek az utolérhetetlen Sherlock Holmes, minden idők legnagyobb detektívjének örök kellékei, no meg az elmaradhatatlan Dr. Watson, Holme hűséges barátja, jobbkeze, krónikaírója. Doyle, maga is kalandos pályát futott be. 1859-ben született Edinburghban, ugyanott végezte egyetemi tanulmányait, az orvoskaron. Jólértesültek szerint egyik egyetemi professzorának diagnosztikai módszereiből merített ihletet Sherlock Holmes alakjának és nyomozási szisztémájának megteremtéséhez. Conan Doyle orvosként kezdte pályafutását, és mert kezdetben gyéren szállingóztak southsea-i rendelőjébe a páciensek, üres óráiban írogatott.


Faulkner: Hajnali hajtóvadászat

Az elbeszélések - műfaji adottságaikból következően - olyan írói vonásokat is előtérbe állítanak, amelyek a bővebb folyással hömpölygő, bonyolultabb indázó regényekben nem ötlenek mindjárt szemünkbe: a drámai tömörséget, az áttekinthető világosságot. Minden egyes darab hibátlanul megformált, tökéletes műalkotás, felejthetetlenül szórakoztató és tartalmas élmény forrása. Gyűjteményük azonban még ennél is többet, további jó szolgálatot is igér az olvasónak: tájékozódását segíti, felfedező útját egyengeti az ismerkedésre csábító izgalmakkal és figyelmes elemzőmunkát kívánó rejtélyekkel egyaránt telezsúfolt faulkneri világban.

Ruyslinck A rezervátum

Basile Jonas egy leányközépiskola irodalomtanára - maga se tudja, miért - egyik órája vége felé elszavalja tanítványainak saját költeményét. Ez a jelentéktelennek tűnő eset megdöbbentő következményekre vezet. Basile Jonast - aki tettével tudtán kívül vétett a "hasznosság és profit" jegyében lelki egyenruhába kényszerített társadalom törvényei ellen - megragadja a személytelen hatalmi gépezet, s akárcsak bibliai névrokonát a cethal, elnyeli. E tökéletesített modern cethal gyomrából azonban nincs menekvés. Az 1929-ben született Ward Ruyslinck (eredeti nevén Raymond de Belsen), hazája, Hollandia legolvasottabb modern írója, kísérteties atmoszférájú utópiában száll szembe az elembertelenedéssel, azzal a haszonelvű felfogással, amely rezervátumba - afféle állatkertbe vagy még inkább panoptikumba - kényszeríti a zenét, a költészetet, az emberszeretetet, a lelkiismeretet: a homo mollis-t, azaz mindenkit, aki "időszerűtlenné" vált a céltudatosan berendezett jóléti társadalomban, aki okvetlenkedésével csak gátolná az olajozottan gördülő gépezet működését, és nemkívánatos eszmékkel "mételyezné" az ifjúság sikeresen szabványosított elméjét.


Simenon: Maigret

"- Ne haragudjék rám, bácsikám. Magam sem értem, hogy történhetett. Rohanni kezdtem, aztán megtorpantam. Mintha suttogást meg lépteket hallottam volna. Sosem hittem volna, hogy ilyen nagy ez a terem, s hogy ennyi minden van benne, amibe meg lehet botlani. Végre odaértem az irodába, s mit láttam az asztalon? Egy revolvert. Ösztönösen felkaptam: a csöve még meleg volt. Kinyitottam a tárat, hiányzott egy golyó." Maigret felügyelő ugyan nem haragszik Philipp-re, ifjú rendőr unokaöccsére, de igyencsak fő a feje, hogyan húzza ki a slamasztikából, hogyan mentse föl a legsúlyosabb vádtól: a gyilkosságtól. Hogy sikerül-e neki, ez derül ki Maigret-sorozatunk első kötetéből.


Kálnoky László: Összegyűjtött versek


Rodrigez (Barsi Ödödn):Ki a következő?


Bűnügyi regény


Beauvoir: Képek, káprázatok

Szép tájak és szép utcák, szép nyaralók és szép lakások, káprázatos ruhák és káprázatos dísznövények, vonzóan szép arcok s vonzóan szép testek, vonzó reklámképek és vonzó utazások - lázas, színes, káprázatok mögött? A szobák mélyén? A beszélgetések mélyén? A gondolatok mélyén? Az érzések mélyén? A való élet szép képi vagy csupán csalóka káprázatai? Erre ad választ a kitűnő írónő sok érzelmi és társadalmi problémát feszegető regényében. És a könyv lapjain kibomlik egy gondtalan, karrierre törekvő, élvhajhászó polgári réteg izgalmas és ellentmodásos, színes és felületes, unalmas és zaklatott élete a hatvanas évek Párizsában.Beauvoir: Egy jóházból való úrilány

"... Meggondolatlanul nagy kalandba bocsátkoztam, mikor beszélni kezdtem magamról: az ember elkezdi, és sohasem ér a végére. Első húsz esztendőmet már régóta el akartam mondani magamnak... Amikor ötvenéves lettem, úgy gondoltam, hogy elérkezett az ideje, kölcsönadtam mai tudatomat a gyermeknek s a leánynak, akiket valaha az elveszett idő mélyén hagytam, s akik az eltűnt idővel tüntek el maguk is. Életre hívtam őket fekete betűkkel, fehér papíron..." Simone de Beauvior


Btontë: A lowoodi árva

A regényirodalom egyik legmegrendítőbb, felejthetetlen lányalakja Jane Eyre, Charlotte Bronte remekművének ifjú hősnője. Az ő életútját kísérve járjuk be Anglia vadregényes tájait, gazdag kastélyainak fényes termeit, a kietlen árvaházak fagyos szobáit, az angol tájak erdeit, hangafüves mezőségeit. A bátor és tiszta, önmagához és szerelméhez mindig hű Jane Eyre vezeti el a XIX. század Angliájának világába az olvasót, aki az ő tisztán látó szemével figyelheti a kastélyok színesen kavargó társasági életét és a színes kavargás mögött megbúvó könyörtelen önzést. S mire az olvasó a regény végére ér, a hősnővel együtt örül a rendíthetetlen hűség jutalmának: a tiszta szerelem diadalának. Charlotte Bronte remekművét Kondor Lajos grafikusművész szép illusztrációi díszítik.

Wook: Dicsőség

A Dicsőség első kötetében a Reményből megismert és megszeretett hősök, Zev Barak katonatiszt és washintgoni attasé, Benny Luria repülős tábornok, Sam Pasternak Mossad tiszt, Yossi Nitzan-Kisoté tűzérparancsnok, immár felnőtt gyermekeik és asszonyaik, Nakhama Yael, Emily és és Shayna szemével és szívével éljük át a '67-es győzelem mámorát. A Dicsőség második kötete Herman Wouk regényfolyamának befejező része, mely a zsidóság huszadik századi történetét öleli keretbe. Hősei sorsán keresztül vezeti olvasóit a Jom Kippuri Háború tűzpróbája, ahol apák és fiúk vállvetve harcoltak és haltak hősi halált. Tanúi lehetünk a bravúros ugandai túszszabadítás eseményeinek, a történelmi Camp David-i egyezmények létrejöttének, s végül a negyvenéves függetlenség ünneplésének és a békéhez vezető út megnyitásának. Az író mindeközben létező, a világpolitikában jelentős szerepet játszó személyiségek - Golda Meir, Mose Dajan, Anvar Szadat, Henry Kissinger, az ellentmondásos Arik Sharon, és a tragikus sorsú izraeli főparancsnok David Elazar - ragyogó portréit állítja elénk.

Durrell: Alexandriai négyes

Amikor ez a mű Angliában megjelent, némelyek a regényforma forradalmi megújulását köszöntötték benne. Felépítése csakugyan szokatlan: az első rész, a Justine, egy titokzatos mű történetét mondatja el egy íróval; a második, a Balthazar, egy kabalista orvos szemszögéből tekinti át ugyanazt; a harmadik, a Mountolive, a nő férjét állítja a középpontba, s csak a negyedik, a Clee viszi időben is tovább a cselekményt. De világsikerét Durrell valószínűleg nem ennek a regénytechnikai újításnak köszönheti, hanem annak a szuggesztív képnek, amelyet egy különös városról, a harmincas évek Alexandriájáról fest. Kleopátra és Kavafisz városa ez, ősi bujaságé és modern életérzésé. Embersűrűs levantei vadon, és mégis a fojtogató magány világa, amelyből csak a szexualitás ígér kitörést. Durrell ezt a négyszínnyomatú Alexandria-képet avagy kollektív lélektani kórképet át- meg átszövő elemző, mondhatni, filozófiai jellegű megjegyzéseivel. Hogy a regény mégsem lesz "nehéz" olvasmány, az főként költői, plasztikus stílusának tulajdonítható: bármennyire kifinomult és elvont is olykor, mindig érzékletes és érzéki, hiszen a célja, mint a második rész bevezetőjében írja a szerző, a "modern szerelem" vizsgálata volt.

Hemingway: Elbeszélések

Hemingway életművének tanulsága egyetlen mondatba tömöríthető. "Az ember nem arra született, hogy legyőzzék - az embert el lehet pusztítani, de legyőzni nem lehet soha." Az embernek, ha ember akar maradni, szembe kell szállnia fenyegetésekkel: fasisztákkal a spanyol hegyekben, oroszlánokkal Afrikában, cápákkal a nyílt tengeren. Hemingway erkölcskódexének legfőbb parancsa a bátorság és a helytállás, ha ez látszólag hiábavalónak bizonyul is. A legtiltottabb magatartás pedig a gyávaság és a meghátrálás, történjék bár a legreménytelenebb helyzetből. Jack, a bokszoló, Manuel, a kiöregedett torreádor és a többiek ezt a tanítást példázzák. Ma már bizonyos, hogy Ernest Hemingway a huszadik század legkiválóbb a prózaíróinak egyike. Művészete, mely legtisztábban talán éppen elbeszéléseiben kristályosodik ki, a modern próza történetében vízválasztó jelentőségű. Iskolát teremtett az utána következő írónemzedék jó része számára: de hatása alól azok sem mentek egészen, akik a huszadik századi irodalom más lehetőségei felé, más útjaira indultak.

Hemingway: Öreg halász és a tenger

A Nobel-díjas író világhírű kisregénye, Az öreg halász és a tenger, az ember és a természet örök harcának egy megragadó mozzanatát eleveníti meg. Santiago, a törődött, kortól és szegénységtől megfáradt öreg halász legyőzi a tenger óriását, de győzelmének gyümölcseit megtartani, biztosítani már nem tudja - társ nélkül, egymaga. De mellé áll egy fiatal halász, s az író szuggesztív erővel érzékelteti, hogy ha az ember az emberrel összefog, még a természet legyőzhetetlennek látszó erőitől sem szenvedhet vereséget.


Bernau:Gyertyaláng a szélben

Marilyn... ezt a nevet mindenki ismeri, az is, aki soha nem látta filmvásznon a szédító, gyönyörű szőke sztárt, Hollywwod, Amerika, az egész világ bálványát, a szex modern istennőjét, minden férfi vágyálmát, minden nő irigyelt, elérhetetlen példaképét. Marilyn... akit ebben a nagy, feszültségekkel teli, szenvedélyes, lélegzetelállítóan izgalmas, minden krimit felülmúló hollywoodi folmként pergő regényben nem ér utol a halál 1962 augusztusában: a körülrajongott sztár - a szinte gyermekien érzékeny, sebezhető nő - megmenekül. Marilyn... kétségbeesetten, rettegve keres menedéket Kaliforniában, Mexikóban, Washingtonban, mert hatalmas, befolyásos erők végezni akarnak vele, meg akarják ölni, méghozzá úgy, hogy halála egyúttal bemocskolja, megbuktassa, politikailag és emberileg lehetetlenné tegye két híres és titkos szeretőjét: az USA jóképű, bálványozott, fiatal elnökét, és az elnök öccsét, az igazságügyminisztert.

James: Maisie tudja

1897-ben jelent meg az amerikai írónak ez a kis regénye, de témája ma is életbevágóan aktuális: erkölcsi alapja híján való, felelőtlen, elvált szülők gyerekének lelki fejlődéséről szól. Hatéves Maisie, mikor a bíróság kimondja a válást, s őt az év egyik felében apja, a másikban anyja gondozásába utalják. A szülői kötelesség egyiküknek sem fontos, annál inkább az a lehetőség, hogy most már a gyermek révén is kellemetlenkedhetnek egymásnak. Eleinte a megszabott időn túl is maguknál tartják, megpróbálják hozzáférhetetlenné tenni a másik számára, aztán új házasságot kötnek, s elkezdenek labdázni vele, ide-oda passzolják a kislányt, igyekeznek a másik nyakába varrni, hogy zavartalanul bonyolíthassák kétes szerelmi és pénzügyeiket, aztán a labdajátékba a mostohaszülők is belekapcsolódnak. - Csoda lesz, ha nem merül el az a kislány ebben az erkölcsi posványban! - állapítják meg a helyzet láttán fejcsóválva az ismerősök, s lám bekövetkezik a csoda. Ámde további csodának is tanúi lehetünk.

Harris:A bárányok hallgatnak

Pszichopata sorozatgyilkos tartja rettegésben és izgalomban az FBI viselkedéstudományi részlegét, "Buffalo Bill" az áldozatul ejtett fiatal nőket megnyúzza, hogy bőrükből ruhát készítsen magának. Férfi létére gyönyörű nő akar lenni - mint hajdanán a mama volt.... Különös névjegyet hagy áldozatai torkában: a hátborzongatóan csodálatos Halálfejes pillangó gubóját... Csak egy másik gyilkos, az elmegyógyintézetben őrzött pszichiáter-zseni, Lecter doktor segíthet: egyedül ő ismeri "Buffalo Bill" titkát. Vajon fog-e beszélni Lecter? Ha igen, akkor kinek és mikor? Az idő ugyanis sürget: a következő áldozat már a gyilkos fogságában várja a halált...

Feinstein: Lady Chatterley vallomása

A könyv folytatása D. H. Lawrence, oly sok vihart kavart - az irodalomban a szerelem és érzékiség regényeként ismert - Lady Chatterley szeretője című könyvnek. Oly annyira vált e regény legendából irodalomtörténeti jelentőségű művé és mozifilmmé is, hogy bekerült a Guiness Rekordok könyvébe, mint az egyik legnagyobb példányszámban megjelent irodalmi alkotás. Az írónő a Lady Chatterley vallomása című könyvben tovább folytatja a világirodalom két leghíresebb szerelmesének megrendítő történetét, mely nem mentes a körülmények, jellemkülönbségek okozta ellentétektől. Szerelmi történet, mely arról szól, amit a nők tesznek és nem arról amit gondolnak. A történet szereplői - Connie és Mellors - a szégyen és előítéletek elől menekülnek Toscanába lányukkal, Emilyvel. De vajon az ottani társadalom felső rétege elfogadja-e őket egyenrangú félnek, az arisztokrata feleséget és az önfejű vadőrt? Tud-e az asszony egyszerű társ maradni, a férfi képes-e efogadni az új utat a társadalomban.

.

Ohnet:Utolsó szerelem

A "Vasgyáros" írójának legújabb sikerkönyve egy romantikusan szép, tragikus szerelemről.

Dumas: A bársonynyakékes hölgy

- Kicsoda Ön? - kérdezte Hoffmann. - Kicsoda Ön, aki éjjel a vérpad tövében alszik? Egyidejűleg letérdelt, hogy láthassa az arcát annak akivel beszél. Az ismeretlen nem mozdult, könyökét térdére támasztva két tenyerébe temette az arcát. Az éj metsző hidege ellenére is csaknem teljesen mezítelen volt a válla s Hoffmann egy fekete vonalat látott, amely fehér nyakán körülfutott. Ez a fekete vonal egy bársonnyakék volt... - Arséne - kiáltott fel Hoffmann...


Wodehouse: Rengeteg pénz

Mit tegyen egy londoni fiatalember, ha nincs pénze? Mit tegyen két londoni fiatalember, ha nincs pénze? Mit tegyen két londoni fiatalember, ha nincs pénze, és szerelmes? Mit tegyen két londoni fiatalember, ha nincs pénze, szerelmes, és történetesen a más menyasszonyába szerelmes? Mit tegyen két londoni fiatalember, ha nincs pénze, szerelmes, történetesen a más menyasszonyába szerelmes, és a Gondviselés kifürkésztehetetlen akaratából a világ legremekebb tőzsdetippje kerül a birtokába? Mit tegyen két londoni fiatalmeber, ha nincs pénze, szerelmes, a más menyasszonyába szerelmes, a világ legremekebb tőzsdetippje kerül a birtokába, körülményei azonban megakadályozzák a tipp felhasználásában?

Wodehouse: Meglepő örökség

Számos, a pozícióját érintő olyan dolog volt ebben a házban, amelyet Wrench mélyen helytelenített. Hivatalosan ugyan nem adott hangot ezeknek, de Lady Wetherby nagyon is jól tudta, hogy ezek közé tartozott például az ő klasszikus tánca. Wrench utoljára Waweney hercegnő mellett töltött beállást - a főrendi özvegy masszív testi felépítése már eleve lehetetlenné tette volna efféle klasszikus tánclépések lejtését -, aki előbb hagyta volna magát elevenen máglyán elégetni, semmint, hogy nyilvános helyen mezítláb ugrabugráljon. Wrench Amerikát is helytelenítette. E tényt abban a pillanatb an leszögezte, mihelyt e földrész partjaira tette a lábát. Csupán egyetlen pillantást vetett Amerikára és máris kialakult a véleménye - az egészet úgy, ahogy volt, mélységesen helytelenítette. - Kérem, m'lady! Lady Wetherby megfordult. - Kérem, m'lady... az állat! Wrenchnek már csak az volt a szokása, hogy Eustace majomról nagy önuralommal féken tartott undorral beszélt.


Wodehouse: Hübele Sámuel

A címben szereplő hebehurgya Sam Shotter a rokonszenves Wodehouse-hősök sorát gyarapítja: Amerikából Angliába vetődött, kalandos múltú és további kalandokra kész fiatalember, aki egy kanadai újságkivágásban véletlenül megpillantott fénykép alapján szerelmes egy ismeretlen lányba. Hogy sikerül-e rátalálnia rejtelmes imádottjára (sietünk megnyugtatni az Olvasót: sikerül), s hogy ezzel vajon befejeződik-e Sam hajmeresztő kalandjainak sorozata (sietünk felzaklatni az Olvasót: nem) - minderről és még sok egyébről értestülhetünk ennek a fordulatos és humorral bőségesen át- meg átszőtt regénynek szívvidító fejezeteiből, Révbíró Tamásnak, Wodehouse legjobb magyar tanítványának fordításában - és természetesen az elmaradhatatlan "társszerző", Hegedűs István illusztrációival.


Wodehouse: Forduljon Psmithhez

Forduljon Psmithhez!!! Psmith Majd Segít! Psmith MIndent Elintéz! Önnek Szüksége Lenne Valakire, Aki Eljár Peres Ügyeiben? Valakire, Aki Elintézi Üzleti Ügyeit? Valakire, Aki Sétálni Viszi A Kutyáját? Valakire, Aki Meggyilkolja Az Ön Nagynénjét? Psmith Elintézi! Bűntény Nem Akadály! Bármilyen Megbízása Van (Feltéve, Hogy Halakkal Nem Kell Dolgozni), Forduljon Psmithhez! Ajánlatokat: R. Psmith, Postafiók 365 Forduljon Psmithhez! Ez a különös hirdetés jelent meg a Morning Globe című tekintélyes napilap első oldalán, egy verőfényes nyári reggelen. S ez a hirdetés keltette fel Freddie Threepwood őméltóságának, e makulátlanul elegáns, ám értelmi képességekkel meglehetős szerényen megáldott ifjúnak figyelmét. Freddie ugyanis merész terveken töri a fejét, csak azt nem tudja, hogyan fogjon hozzá a megvalósításukhoz. De - forduljon Psmithhez, Psmith majd segít!!! És valóban: a rendíthetetlen kedélyű, találékony, monoklis férfiú, R. Psmith mindent elintéz. Ütődött arisztorkraták. állástalan széplányok, valódi és ál-költők, hivatásos és amatőr ékszerrablók nyüzsögnek az ősi Blandings-kastély mohlepte falai között. Halmozódnak a bonyodalmak, ám - Psimth mindent elintéz! Minderről pedig P. G. Wodehouse rendkívül mulantságos, kítűnően megszerkesztett és mélyen emberséges szemléletű regényt írt, amely méltán lett világhírű.


Wodehouse: Nyári zivatar

Egy bizonyos kritikus - mert ilyen emberek fájdalom, léteznek - azt a megjegyzést tette legutóbbi regényemre, hogy abban az összes régi Wodehouse-figurák szerepelnek, csak éppen a nevük más. Az illetőt azóta talán már felfalták a medvék... ha viszont esetleg még életben volna, akkor sem tehetne hasonló megjegyzést a Nyári zivatar című regényre. Magasrendű intelligenciám segítségével túljártam a fickó eszén: ebbe a regénybe ugyanis beletettem az összes régi Wodehouse-figurát - változatlan néven... Lord Emsworth, a Kiváló Baxter, Beach, a komornyik és még sokan mások mind felléptek már a Forduljon Psmithhez lapjain... Az az igazság, hogy nem tudok elszakadni a blandingsi kastélytól. Ez a hely delejes hatással van rám. Le-leruccanok Shropdhire-be, bekukkantok a legújabb hírekért, és mindig találok is valamit, ami érdekel. Annak reményében, hogy olvasóimat is érdekelni fogja, ezen a régi helyszínen felfedeztem egy kis pletykát, aminek a Nyári zivatar címet adtam - írja könyéről a több tucatnyi szellemes, szórakoztató regény nemrégiben elhunyt kitűnő angol szerzője, P. G. Wodehouse. Két szerelmespár is szerepel a regény lapjain; megismerkedünk Galahad Threepwooddal, a nem is kissé ütődött Lord Emsworth viharos múltú öccsével;


A. J. Cronin: Három szerelem

A fiatal és vonzó Lucy Moore boldog házasságban él férjével és kisfiával egy Glasgow melletti kisvárosban. A huszonhat esztendős fiatalasszony olthatatlanul szereti férjét. Szeretete gyilkos és pusztító, mindent elemészt. Oktalan féltékenységével Lucy saját maga lesz férje halálának okozója. A fiatal özvegy, minden szeretetét gyermekére összpontosítja. A lemondások és nagy anyagi áldozatok árán felnevelt orvos fia, a fojtogató szeretet elől menekülve, inkább megszökik, hogy saját maga életét élhesse, választott társával. A végképp magára maradt idős Lucy a hit felé fordul és a Megváltó iránti alázata immár örökre a harmadik szerelme marad.


A. J. Cronin: Ezt látják a csillagok

A. J. Cronin, a Réztábla a kapu alatt és más világsikerű könyvek szerzője nemhiába volt eredeti szakmáját tekintve orvos: tudományos alapossággal tárja fel a lélek és test működésének rendszerét - az emberi társadalom konkrét közegébe helyezve. Ez a közeg ezúttal egy észak-angliai bányászfalu. A cselekmény 1903-ban kezdődik, és mintegy három évtizedet ölel át. A széles sodrású történet három fiatalember életútját követi nyomon: David, a bányászsarj tiszta és fölemelő küzdelmét, hogy sorstársai életét jobbá tegye; a bányatulajdonos fiának szép, ám életképtelen reformterveit, melyek anyagi és magánéleti kudarchoz vezetnek. A harmadik szál David ifjúkori barátjának, Joe Gowlannek, ennek a gátlástalan háborús konjuktúralovagnak sikertörténete.

A. J. Cronin: Északi fény

A világhírű író tanulságos regénye elüzletiesedett világunk aktuális kérdéseire, ellentmondásaira keresi a választ, amelyben Henry Page egy vidéki kisváros elismert lapkiadójának tulajdonosaként éli gondoktól terhelt, mégis alapjában véve nyugalmas életet. A vidéki tespedtség azonban egy csapásra véget ér, amikor több konkurens kiadócég is fel akarja vásárolni a Page család immár majd' kétszázéves örökségét, a környék színvonalas, hagyománytisztelő napilapját, az Északi Fényt. Page nem áll kötélnek, ezért Vernon Somerville, a Gazette tulajdonosa két fiatal titánt küld a városkába, hogy kerül, amibe kerül, söpörjék le a piacról a régimódi lapkiadót. Hogyan reagáljon Page az új helyzetre? Hogyan védje meg családja örökségét, és az újságírásba vetett hitét a szenzációhajhász, igénytelen média cinikus képviselőivel szemben? Van-e esélye a tisztességnek és a becsületnek a pénz világban, ahol csak a piaci részesedés számít?

Fannie Hurst: Halleluja

A harmincas évek legdivatosabb amerikai bestseller-írónő regénye érdekes, izgalmas, fordulatos, mint művei általában. A regény főhőse, Lily Brown, a szép arcú, csinos, kedves, jólelkű fiatal özvegy, egyfajta önkéntes száműzetésben él egy amerikai kisváros külteleki negyedében, saját házában. Egyetlen társasága és támasza egy kétes hírű nőszemély, Oleander, aki egykor édesanyja cellatársa volt, és aki úgy viseli gondját, mint egy kisgyereknek. Lily képtelen szabadulni gyermekkora tragikus emlékétől, amikor édesanyja egy véletlen baleset kapcsán emberölésbe keveredett. A "gyilkos asszony lánya" bélyeget mélyen magában hordozza. Egy hűvös, esős estén véletlenül összetalálkozik húsz éve nem látott iskolatársával, gyermekkori szerelmével, a többszörös milliomos George Bancforft-tal. A találkozás Lily számára sorsdöntőnek bizonyul.

Henry Lawson: A batyu románca

Csaknem félszáz elbeszélés tükrében ismerteti meg ez a kötet a magyar olvasóval Henry Lawsont, Ausztrália nagy klasszikus íróját. Aranyásók és birkanyírók, munkások és vándorlegények a hősei Lawson írásainak. Nagy szeretettel, megértéssel ír Ausztrália egyszerű embereiről, hiszen ő maga is köztük élt, velük dolgozott, szenvedett, örült - és nekik szentelte életművét. Elbeszéléseit ragyogó humorral szövi át, bőven merít a népnyelv ízes elemeiből. Aki hű képet akar kapni a 19. század végi - 20. század eleji Ausztráliáról: olvassa el Lawson mélységesen realista műveit, az ausztráliai nép életének valóságos enciklopédiáját.November


Roman Polanski:Macbeth [DVD.]

Macbeth, a skót nagyúr és háborús hős enged pusztító erejű hatalomvágyának, s három boszorkány gonosz sugallataitól megrészegülve, Lady Macbeth unszolására a nagyravágyó nemes meggyilkolja Duncan skót királyt, s helyébe maga lép a trónra. Hogy elhárítsa megjövendölt bukását, Macbeth tovább süllyed a gyilkosság és az erkölcsi züllés fertőjében, miközben feleségét egyre inkább hatalmába keríti a bűntudat okozta őrület.Jelej velünk: Játékos jelvnyelvi oktató DVD


Curtiz, Michael:
Casablanca [DVD.]

A részleteiben csupa banalitás, de egészében magával ragadó történet a második világháború idején játszódik a Vichy-kormány Franciaországához tartozó Casablancában. Szélhámosok, szerencsejátékosok, helyi kiválóságok és az USA-ba szóló vízumra váró menekülők találkozóhelye ez az egzotikus marokkói város. Itt bontakozik ki két ember szerelme, ami önmagában is mindig megunhatatlan csoda. De most kiderül, hogy van valami, ami még a szerelemnél is fontosabb: az emberi tartás, a hősiesség és a küzdelem.Tom Stoppard (rend.):Rosencrantz és Guildenstern halott [DVD.]    

Két olyan emberről szól a történet, akik soha sem jönnek rá, miért ölik meg őket, s hogy ez mennyire mulatságos. Belekeveredtek egy történetbe, mely számukra éppolyan rejtélyes, mint a nézőnek. Két lóti-futi mellékszereplő, akik parancsra főszerepre kényszerülnek. Hamlet királyfi áruló barátai. Kockáznak, fülelnek, túllihegik a parancsokat. Ármány, szerelem, összeesküvés, bosszú és gyors halál, s ők semmit sem értenek az egészből... Tom Stoppard, a neves színműíró első filmjében saját darabját dolgozta át a filmvászonra. Shakespeare Hamletjének sajátos parafrázisában a darab két gyászos végű mellékfiguráját állítja a középpontba, miközben az eredeti dráma főalakjai csak a háttérben jelennek meg. A film 1990-ben elnyerte a velencei fesztivál nagydíját, az Arany Oroszlánt.

Zsurzs Éva (1925-1997):Csongor és Tünde [DVD.]

 Vörösmarty Mihály műve alapján készült filmben a boldogságkeresés szimbolikus történetét követhetjük nyomon. Csongor (Safranek Károly), az ifjú hős és Tünde (Zsurzs Kati) igaz szerelmének mindenki számára ismerős története elevenedik meg előttünk.

Csongor hosszú ideig keresi-kutatja a foldre szállt tündér otthonát, Tündérhont, hogy ráleljen szíve választottjára. Ám útját állandó veszély és csábítás kíséri, mivel a gonosz boszorkány, Mirigy (Gobbi Hilda) mindent megtesz, hogy a szerelmesek boldogságát tönkretegye. Csongor a keresés közben számtalan különös emberrel és lénnyel találkozik, köztük Kalmárral, a Tudóssal, a Fejedelemmel vagy a három ördögfival, akiket hősünk fondorlatos módon saját oldalára állít. Ám a legnagyobb veszélyt a Mirigy által irányított ördögi csábító, Ledér (Pálos Zsuzsa) jelenti Csongor számára, hiszen mindent megtesz, hogy az ifjú felhagyjon boldogsága, szerelme keresésével.

Bereményi Géza:Eldorádó

1945. Teleki tér. Monori, a piac királya újrakezdi tevékenységét. Életelve: akinek aranya van, annak mindene van. Neki van. Lánya hazatér Bécsből, és fiút szül. Monori két marék ékszer árán megszabadul a vejétől, az unokát ő neveli. 1950. A piac vegetál. Monori szotyolát árul és kivár. Egy rúd arannyal megmenti diftériás unokája életét. 1956. Monori szeretné külföldre juttatni lánya családját. Az aranyrudakat hátizsákba rakja. Az utcákon fegyveres harc, tankok. Monori rosszul lesz. Eljutnak a kórházba, ahol unokája kezébe nyom egy aranyrudat: szerezzen orvost.


Fellini
:8 1/2 [DVD]

Minden idők egyik legnagyszerűbb filmje - ebben a filmes szakma, de alighanem a közönség is egyetért. Guido Anselmi (Marcello Mastroianni) filmrendező, akinek élete és munkássága is a totális csőd felé halad. Visszavonul egy magánklinikára, ahol talán elrejtőzhet a világ elől, de nem csak felesége és szeretője üldözi, hanem mindenki, akivel dolgozott, vagy aki munkát vár tőle. A valóság összekeveredik az álomvilággal: gyermekkori szorongásai és gyötrelmei közepette képzeletében megjelennek azok a nők is, akik valaha szerepet játszottak életében.'


  Zeffirelli, Franco (1923-) (rend.) :Hamlet [DVD.]

Az elmúlt évszázadokban Hamlet történetét már számtalan verzióban elmesélték: de így még sosem&8230; A dán királyfi, a többnyire csak a világ eseményeit szemlélő és a politikától magát távol tartó Hamlet (Mel Gibson) apja halálhírét véve visszatér hazájába. Mire azonban Dánia földjére teszi a lábát, anyja, Gertrud (Glenn Close) már nem özvegyasszony, feleségül ment ugyanis Hamlet nagybátyjához, az új királyhoz, Claudiushoz (Alan Bates), majd az új uralkodói pár Hamletet is nősülésre, kedvese Ophelia (Helena Bonham Carter) nőül vételére sürgeti. Nemsokára azonban megjelenik a meghalt király szelleme (Paul Scofield), és közli hősünkkel: galárd módon Claudius és Gertrud gyilkolták meg, hogy kezükbe kaparinthassák a hatalmat. Hamlet - mivel érzi, valami bűzlik Dániában - döntés előtt áll: vagy továbbra is kívülállóként szemléli az eseményeket, vagy pedig saját kezébe veszi az irányítást, és bosszút állva beteljesíti végzetét... Franco Zeffirelli, aki korábban már két Shakespeare-adaptációban, a Rómeó és Júlia-ban, illetve A makrancos hölgy-ben is megmutatta, hogy az angol drámalegenda művei nem csupán színpadon, de a filmvásznon is remekül megállják a helyüket, a Hamlet esetében is biztos kézzel nyúlt a témához. A Shakespeare szellemiségét maradandóan visszaadó történetben kiváló szereplőgárdát irányítva eleveníti fel a dán királyfi őrületét és az uralkodócsalád végzetét, a sokak által csak halálos fegyveri minősítésben elfogadott, a nagy előd, Laurence nyomdokain járó címszereplő, Mel Gibson pedig kritikusait megcáfolva élete egyik legjobb, legerőteljesebb és legőrültebb alakítását nyújtja.Michelangelo Antonioni
: Nagyítás [DVD]

Az angol metropoliszban virágzik az új popkultúra, a szabadabb életmód, amely ifjú bálványokkal, fiatalos zenével és egy új nemzedék státuszszimbólumaival - extravagáns autókkal, lakással, tarka ruhákkal - jár együtt. A divatfotós Thomas e világ egyik kiemelkedő figurája, gazdag, határtalanul önző, és mint modern ifjú művész teljes meggyőződéssel végzi munkáját. Egy fiatal nő jelenik meg a stúdiójában, és hidegen fizetségül ajánlja fel testét a fotósnak azért a képéért, melyen egy szerelmespár látható, akit Thomas titokban fényképezett le egy parkban. Egyre jobban felnagyítva a képet, Thomas egy gyilkosság nyomait véli felfedezni. Sőt, még egy holttestet is talál, habár ez éppúgy eltűnik, mint a képek és a nő. A fiatal ember beleveti magát London popvilágába, ám ezt bizonytalannak és hidegnek érzi.
Szereplők: David Hemmings, Vanessa Redgrave, Sarah Miles, Jill Kennington, Verushka, Peter Bowles...

Katona Józef: Bánk bán [DVD.]

Magyarország 1213. Baljós esztendő. A király II. Endre (Lukács Sándor) távoli országban csatázik, eközben felesége, az idegen földről jött Gertrúd királyné (Almási Éva) ragadja magához a hatalmat. A királyné kiváltságokkal halmozza el a trón körül dőzsölő honfitársait. A békétlen magyar urak Petúr bán (Kállai Ferenc) vezetésével összesküvést szerveznek ellenük. Ezalatt az országot járó Bánk bán (Blaskó Péter), a király helytartója egyre nagyobb szegénységgel találkozik. Távollétében nem is sejti, hogy a királyi udvarban hagyott hűséges asszonyára, Melindára (Szirtes Ági) a királyné öccse, a léha Ottó (Bubik István) vetette ki hálóját.

 

Kosztolányi Dezső: Édes Anna [DVD.]

Vizyék a kommün bukása után igyekeznek úgy folytatni életüket, mint a felfordulás előtt. Felvesznek egy új mindenest, a csendes, szorgalmas Annát. A lánynak udvarlója is akad, a tisztességes kéményseprőfiú, de Anna az úr unokaöccsébe, Jancsiba lesz szerelmes. A férfi elcsábítja Annát, és többet nem törődik vele, csak akkor, amikor kiderül: terhes. Ekkor pénzt ad a műtétre. Vizyék egy pompázatos vacsorán vendégül látják Jancsit és új barátnőjét. Anna mélységes megaláztatásában éjjel leszúrja a Vizy házaspárt.


Koltai Róbert: Sose halunk meg [DVD.]

A 20. század egyik legnagyobb német drámaírójának két műve- A nagy Romulus és Az öreg hölgy látogatása - a legismertebb és legtöbbet játszott Dürrenmatt-darabok közé tartozik. A római birodalom utolsó napjainak komikusgroteszk végjátéka és a német kisvárosvalószínűtlennek tűnő 'tragikus végű komédiája'Bulgakov :A Mester és Margarita  [DVD]

Film műfaja: Játékfilm, Irodalmi adaptáció Filmrendező(k): Vlagyimir Bortko Főszereplő(k): Anna Kovalcsuk, Kirill Lavrov, Olga Baszilasvili Film adathordozó: DVD Film nemzetisége: orosz Megjelenés dátuma: 2008 Régiókód: PAL Időtartam: 500 perc Hang típus: Stereo 2.0 Korhatár: 12 év Forgatókönyvíró(k): Vlagyimir Bortko Berlioz, a TÖMEGÍR elnöke egy közparkban éppen azt bizonygatja Hontalannak, a költőnek, hogy Jézus sohasem létezett, amikor egy idegen úriember ül le közéjük. Vitába bocsátkozik velük, majd megjósolja Berlioz halálát. Nem sokkal később Berliozt elüti egy villamos és meghal. Hajszálpontosan úgy, ahogy az ismeretlen úr előre jelezte... Bulgakov az orosz közélet viszonyait mutatja be, főhősét olyan értelmiségiként ábrázolva, aki a harmincas években él, mégsem vesz részt kora politikai vagy irodalmi csatáiban. A Mester és Margarita bonyolult, többféle módon értelmezhető történet, térben és időben számos dimenzión ível át: a harmincas évek Moszkvájából indulva, a bibliai Jézus-Pilátus vonalon át a szerelmi szálig.


Lev Tolsztoj : Anna Karenina című regényéből készült film DVD

Anna Karenina, a gyönyörű asszony, nagy tekintélyű férjével és kisfiával él a XIX. század végén Oroszországban. Egy rokonlátogatás alkalmával találkozik a fiatal, vonzó Vronszkij gróffal, és első látásra egymásba szeretnek. Bár tisztában vannak a következményekkel, szembefordulnak környezetükkel, és vállalják szerelmüket. Ám önpusztító szenvedélyük, a kor társadalmának vaskalapos erkölcsei megakadályozzák boldogságukat. A világirodalom egyik legszebb szerelmes történetének, Lev Tolsztoj világhírű regényének pazar kiállítású filmváltozata.Gabriel García Marquez:Szerelem a kolera idején c művéből készült film DVD

Meddig várnál arra, akit igazán szeretsz?

Florentino Ariza távírász és költő első látásra beleszeret a helyi öszvérkereskedő szépség lányába, Fermina Dazába, de a lány apja nem hajlandó gyermekét a szegény hivatalnokfiúhoz adni. Ezután a lány eltávolodik a fiútól. Messzire költözik, az érzelmei is elhalványulnak, majd hozzámegy egy jómodú orvoshoz, Dr. Juvenal Urbiónhoz. Florentino azonban sosem felejti el a lányt. Megszállottan keresi más nők karjaiban a szerelmet, de közben egy percre sem tud megszabadulni Fermina emlékétől. Az időközben gazdag hajótulajdonossá váló férfi szíve türelmes, és az igaz szerelemre akár egy emberöltőt is hajlandó várni. Mike Newell rendező izgalmas utazásra invitál bennünket az emberi szív rejtett mélységeibe.

Szereplők: Javier Bardem, Giovanna Mezzogiorno, Benjamin Bratt - Szinkron: magyar 2.0 - Játékidő: 133 perc


Kányádi Sándor
(1929-):Egyberostált versek és műfordítások 1. : Tűnődés csillagok alatt

Három egymást követő kötetben jelenteti meg a Helikon Kiadó Kányádi Sándor egybegyűjtött verseit és műfordításait. A jövőre nyolcvanadik születésnapját ünneplő Kossuth- és Herder-díjas költőt így méltó módon köszöntheti népes olvasótábora. A kronologikus rendben, ám mégis lazán sorakozó művek között elsőként az 1952 és 1977 között született verseket, valamint az erdélyi szász (52 vers) és jiddis népköltészet (62 vers) egyes darabjainak fordítását vehetik kézbe az olvasók. Az impozáns gyűjtemény szerkesztési elveiről a szerkesztő, Tarján Tamás utószava tájékoztat, a kötetben való keresést pedig a betűrendes tartalom segíti (a versmutató a harmadik kötet végén kap helyet).

 


Kányádi Sándor (1929-): Egyberostált versek és műfordítások 2. : Isten háta mögött

Kányádi Sándor egyberostált verseinek második kötete az 1973 és 2002 közt született verseket közli az Ünnepi Könyvhét alkalmából a szerző által jóváhagyott, de a szerkesztő által összeállított ciklusokba rendezve. Az Éjszaka szeretnék című mottóverssel fémjelzett, tipográfiai, könyvészeti és filológiai szempontból egyaránt igényes gyűjtemény második felében kaptak helyet a román és erdélyi szász költők verseiből készült műfordítások. Függelék nyújt tájékoztatást Kányádi Sándor jegyzetei révén a fordított szerzők életrajzáról, míg a szövegközlés, a készülő harmadik kötet anyaga felől a szerkesztő, Tarján Tamás utószava ad fogódzót, a kötetben való tájékozódást pedig a betűrendes mutató segíti. Az igényes összeállításnak ott a helye a költő életművét bemutató kötetek közt.


Tandori Dezső
:Válogatott versek

A kiadvány mintegy 225 verset közöl Tandori Dezső műveiből. A kötetet rövid életrajzi jegyzet egészíti ki.


Schönburg, Alexander von (1969-) (1921-1990): Pénz nélkül gazdagon avagy A stílusos elszegényedés művészete

 

Mi történik fogyasztásra, a fogyasztás ösztönzésére berendezett világunkban, ha egyszer csak lelassul a gazdaság, és takarékossági intézkedések sorozatával szembesül a polgár? Szélsőséges esetben nem csak már-már megszokott életszínvonalát, hanem még az állását is féltenie kell. A szerző - Széchenyi István ükunokája - saját tapasztalatból beszél. Nem csak megélte az elbocsátást felnőttként, de gyerekként is közeli élményeket szerezhetett az "újszegénységről". Elgondolkodtató a felvetése: "Pénz nélkül gazdaggá válni csak akkor leszünk képesek, ha minden igényünket mérlegeljük: nem lennénk-e gazdagabbak nélkülük?" Könyvében szellemesen, kedvesen, de határozottan gazdasági válságmenedzselésre biztatja az olvasót, eszközöket, módszereket bemutatva, amelyek segítségével nyerhet is: életminőséget.


Dürrenmatt, Friedrich
(1921-1990):A nagy Romulus; Az öreg hölgy látogatása

A 20. század egyik legnagyobb német drámaírójának két műve- A nagy Romulus és Az öreg hölgy látogatása - a legismertebb és legtöbbet játszott Dürrenmatt-darabok közé tartozik. A római birodalom utolsó napjainak komikusgroteszk végjátéka és a német kisváros valószínűtlennek tűnő 'tragikus végű komédiája'

 Rodari, Gianni (1929-1980):Torta az égen

Ha egy óriási kerek tárgy jelenik meg a külvárosi égen, mit mondanál, mi lehet az? Az okos felnőttek, persze, azt állítják, hogy egy űrhajó jött, tele vicsorgó marslakóval, és el akarják pusztítani a várost. Nosza, elő a tankokkal, ágyúkkal, harci repülőgépekkel!
Ganni Rodari, a kitűnő és Magyarországon is közkedvelt olasz író csak évei számát tekintve felnőtt, szívében huncut, vidám és melegszívű gyerek maradt, aki a gyerekekkel együtt jót mulat a felnőttek nagyképű fontoskodásán.
Játékos kedvű felnőtteknek is!

 

Március
Shakespeare, William
(1564-1616):Szonettek ford. Keszthelyi Zoltán

 

Kermode, Frank (1919-) : Shakespeare kora
Az angol irodalomkritikus széles látókörű monográfiájában összefoglalja az Erzsébet- és Jakab-korban megszülető angol színjátszás történetét, egészen a kezdeti, bibliai történeteket bemutató misztériumjátékoktól és az alkalmi helyeken előadott népi színjátékoktól Shakespeare Globe színházáig. A szerző a kor viszonyainak történelmi, politikai, gazdasági és kulturális áttekintése után felsorolja a Shakespeare személyazonosságáról és életéről szóló elméleteket is. A drámaíró tevékenységével kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a színház Shakespeare idejében üzlet volt, Shakespeare pedig főrészvényesként elsősorban üzletember. A Globe színház bemutatása után Frank Kermode részletesen elemzi Shakespeare darabjait, előzményeiket és forrásaikat is felsorolva, nem hagyva ki Shakespeare másokkal közösen írt drámáit sem. A könyvet a szerző előhangja indítja, a végét pedig bibliográfiai jegyzetek zárják.

Csoóri Sándor (1930-):Visszanéztem félutamról
Nosztalgia. Manapság valami érzelgős emlékezést értünk ez alatt a szó alatt, holott eredeti jelentésében a szülőföld iránti vágyakozás fájdalmát, tulajdonképpen a honvágyat jelenti. Alapélménye az irodalomnak, már Ödüsszeuszt is ez az érzés gyötörte. Magyar író magyar földön mindig valamiképpen hazátlan volt, legtöbbje Pesten lakott, de vidéken élt. Még inkább így van ezzel az a generáció, amelyet a háború utáni mélymerítés emelt a városba. Csoóri Sándor ennek a generációnak alapélményét fogalmazza meg most megjelent írásaiban. Ez az elmúlt negyven esztendő terméséből összeválogatott esszécsokor azt mutatja meg, hogyan tudatosul és fogalmazódik újra a népi kultúra jelentősége egy olyan íróban, aki egy kis dunántúli faluból érkezett az európai kultúra magasába. Alapvető tétele az, hogy a hagyományos paraszti közösségek fölbomlása után a hagyományőrzés feladatát az értelmiségnek kell felvállalnia. A tíz írást tartalmazó kötet végén egy interjú olvasható, melyet Faragó Laura készített az íróval.

 

Márai Sándor (1900-1989) : Zendülők
A Zendülők egy 1930 és 1948 közt megjelent ötkötetes regényciklus első részét képezi. E műveket (melyek szintén a Helikon Kiadó gondozásában A Garrenek műve cím alatt összkiadásban is megjelennek) az író végrendeletének is lehet tekinteni, hiszen élete végén átdolgozva és előszóval ellátva újra sajtó alá rendezte őket. A történet egy kamaszfiúkból összeverődő bandáról szól (köztük a Garren fiúkról), akik az első világháború idején vívják a maguk harcát a város világa, szüleik, tanáraik a felnőttek életformája ellen. Az a világ, melynek képviselőit egyszerűen csak Ők névvel illetnek maguk közt, ellenséges világ; lassan, de feltarthatatlanul nyújtja ki félelmetes karjait feléjük. Miközben a közeledő érettségire készülődnek, már tudják, legkésőbb augusztusban be kell vonulniuk. Ez a tudat, s a frontról hazaérkező testvérek, apák példája akik nem csupán karjukat vesztették el a fronton, de erkölcsi érzéküket is lassan-lassan a háború mérges gázát szivárogtatja lelkükbe. Szövetségre lépnek, titkos búvóhelyet alakítanak ki maguknak, lopni kezdenek, szenvedélyesen kártyáznak és isznak. Egyszóval hisztériásan ragaszkodnak az élethez, a szabadsághoz, s a halál és a pusztulás árnyékában egy másik világot teremtenek maguknak, melynek alapja a feltétlen őszinteség. Szövetségesük is akad a felnőtt világból, Amadé, a színész és Havas, az uzsorás, akiknek segítségével igen rövid idő alatt lépnek a felnőtté, egyszersmind a férfivá válás útjára. De mi lesz ezekkel a kedves fiúkkal, és mit hordoznak a jövő számára? Erről, egyúttal a regényciklus végkicsengéséről így vall az író előszavában: A polgári írót, aki megkísérli, hogy számot adjon erről az időről, az olvasó jogosan kérdezheti: igazában mi volt a Garrenek műve?... Légkör. Valami atmoszferikus, amiben az emberi élet a létezésen túl értelmet és rangot kapott.

 Márai Sándor (1900-1989):Szindbád hazamegy
A kötet Márai naplóinak azt az időszakát fogja át, amely a német megszállástól az író nyugatra távozásáig rögzítette naponként az eseményeket.

Márai Sándor (1900-1989):Napnyugati őrjárat

Ebből a regényből nem az újabb felfedezőútra induló írót ismerheti meg az olvasó. Utazásról van szó, de ezúttal olyan helyszínekre (London, Párizs) látogat a szerző, amelyeket már jól ismer. Az utazás célja nem a felfedezés öröme. Megkondultak a vészharangok Európa felett, az újabb világégés a nyugati civilizáció hanyatlását is jelzi: a művész csöndes szomorúsággal veszi tudomásul egy történelmi korszak lezárulását, aggodalommal figyeli a beteg kontinens válságának kibontakozását. Személyes búcsúvétel ez az utazás a kedvenc helyszínektől és barátoktól: valamitől, aminek nincs neve, ami egyszerre Európa és az ifjúság, az az időtlen pillanat, amely úgy tűnik, hogy az élet sűrített értelme volt. Nem hagyományos útleírás ez, sokkal inkább személyes benyomások és reflexiók finom iróniával átitatott szövedéke: a Times tizennegyedik oldalán, a crickethírek, társasági jegyzetek közül komoly fejtörést okoz kihámozni, megvan-e még egészben Európa? Márai itt is, most is a műveltségben látja a megoldást: 'egy kultúrát a végső pillanatban nem a légelhárító ágyúk védenek meg, hanem az emberi műveltség lelkiismerete.' A döbbenetnél és szomorúságnál is erősebb ez a reménykedés, hiszen 'a pillanat, amelyet láttunk, nem éppen lelkesítő, de kétségbeesésre nincsen ok. Holnapra nem lesz vége a napnyugati műveltségnek, s bástyáival, hadihajóival, irodalmával és társadalmi megegyezéseivel megmarad talán holnaputánra is.


Márai Sándor (1900-1989):Féltékenyek
Márai Sándor egyik leglíraibb regényének története a regényciklus előző kötetének eseményei után két évtizeddel játszódik. Ez már a felnőttek világáról szól, azon kamaszok osztálytársairól, akik a Zendülőkben szerepeltek. Főszereplői immár a Garren-család tagjai, Péter és testvérei. A Várost időközben elfoglalták az idegenek, a fiúk távol, külhonban éltek hosszú éveken át. Az apa halálára hazatérő, egymással, az elhagyott szülővárossal, az apa életművével és sorsképletével szembesülő Garren fiúk és lányok számára már kérdés az, ami az apa számára természetes és egyedül elképzelhető volt: a polgár és a művész létének harmóniája és antinómiája. Érzik, hogy a családfő elhunyta nem csupán egy személy távozását jelenti, vele egy kor, műveltség és légkör is eltűnik a világból. Az első ízben csaknem hét évtizede napvilágot látott regény (Budapest, Révai, 1937.) más szempontból is igen fontos állomása Márai pályájának: teljes érettségében bontakozik ki benne szimbólumteremtő művészete. A cselekmény előterében egy családot látunk, melynek életét, tagjainak egymáshoz fűződő kapcsolatát alapvetően változtatja meg a családfő haldoklása és halála. Legalább ennyire fontos azonban az a bonyolult viszonyrendszer, amely a szereplőket a Városhoz, annak múltjához és jelenéhez fűzi. Központi szerepe van a valóság mögött rejlő titoknak, amely épp úgy befolyásolja a hősök gondolatait és tetteit, mint a hétköznapi tények. Márai e művében némiképp regényesítve ugyanúgy a polgári életformába, s az önmegvalósításba vetett hitét fejti ki, mint tette azt az Egy polgár vallomásai című kötetében.

 Márai Sándor (1900-1989):Föld, föld!...
A kötet Márai naplóinak azt az időszakát fogja át, amely a német megszállástól az író nyugatra távozásáig rögzítette naponként az eseményeket.

Márai Sándor (1900-1989) : A szegények iskolája

A szerző kézikönyvnek nevezi művét, melyben a szegénységhez ad útmutatót, hogyan lehet ezt az állapotot méltósággal elviselni. Arról is ír, hogyan élte meg, azokat az eseteket, amikor némi pénzhez jutott, hogyan majmolta a gazdagokat. Ez a kötet körkép a szegénységről, a boldogtalanságról, illetve a szegények életéről, az általuk is megfogható szépségről, és a különböző viszonyaikról: a gazdagokhoz, a nőkhöz, a munkához, a szerelemhez és a valláshoz. A szerző játékosan szárnyalva, ironikusan, néhol némi öniróniával is fűszerezve, szórakoztató formában ír a témáról.


.

február

Kérdezd meg Alizt! - ismeretlen szerző
Részletek egy amerikai 15 éves drogos lány naplójából
Alíz meghalt 3 héttel azután, hogy eldöntötte, hogy nem vezet naplót tovább. Apja egyetemi dékán volt. Szülei egy moziból jöttek haza, és halva találták. Értesítették a rendőrséget, és kihívták a mentőket, de már nem tudtak rajta segíteni.

 Alapfokú kommunikációs tanfolyam
A jelnyelv is - mint minden nyelv - a gondolatok és az érzések közvetítôje, a kommunikáció eszköze, a kultúrát és a történelmet adja át nemzedékrôl nemzedékre, ezáltal erôsítve és fokozva az identitás érzését. Sajátos egyéni szerkezet, nyelvtana van, mely eltérô a beszélt nyelvekétôl, de azokkal egyenértékû. Legfôbb jellemzôje, hogy elsôdlegesen a siket emberek nyelve, melyet ugyanolyan kommunikatív célokra használnak, mint a halló emberek a beszélt nyelveket..

Salamon Gábor (1953-) -Zalotay Melinda: Hány óra van? Úgy érted, most?l
A nyolcadik kiadást megért kétnyelvű (magyar-angol) aforizmagyűjtemény összeállítói negyven tematikailag rendszertelen, de ugyancsak humorosan megfogalmazott fejezetben mintegy hétszáz találó, szellemes aranyköpést közölnek az ismert politikusoktól írók, színészek, humoristák körén át az argóig az élet minden területét felölelve.
.

Kortárs irodalmi olvasókönyv - szemelvények, íróportrék, bibliográfia
A szemelvénygyűjtemény a kortárs magyar irodalom negyven ma is élő alkotójával ismerteti meg az olvasót. Minden írót, költőt egy-egy fejezetben a róla készült rövid ismertető-elemző jellegű portré mutat be, majd az ezt követő bibliográfia sorolja fel műveiket. Ezt követően a velük készült interjúkból, vagy a róluk megjelent legfontosabb tanulmányokból és kritikákból kapunk ízelítőt, majd a fejezetet a szerző műveiből időrendi sorrendben készült válogatás, illetve nagyobb lélegzetű regényéből, novellájából való részlet zárja. A kötet drámát nem, csak verset és prózát tartalmaz.


 Wass Albert (író) (1908-1998): A funtineli boszorkány 1-3.-  regény
Az író leghíresebb, saját maga által legszebbnek tartott, háromkötetes (Az Urszu-beli leány, Kunyhó a Komárnyikon, A funtineli boszorkány) regénye, melyet számos nyelvre lefordítottak, romantikus, meseszerű történet, realista elemekkel ötvözve. Központi alakja Nuca, az erdélyi havasokban élő, különleges képességekkel megáldott, szépséges és jóságos leány, aki a boldogságot keresi, ám mégis tragédiák és nehézségek sora kíséri, még gyermekét is elveszíti. Ekkortól tudatosan kezd élni boszorkányos képességeivel, látja az emberek múltját és jövőjét is, és bosszút áll a gonosz tettekért.

Faludy György (1910-2006): Pokolbeli napjaim után
A költő nagyszabású önéletrajzának második kötetét, mely a recski tábor 1953-as felszámolásától 1963-ig, a költő első feleségének haláláig terjedő időszak krónikája McCourt, Frank (1931-): A tanárember - önéletrajz pedagógus koromból
Frank McCourt nevét két sikeres önéletrajzi regénye kapcsán ismerhette meg az olvasóközönség,  s most íme a folytatás: A tanárember. Benne tanári pályafutásának élményeit eleveníti fel a fent említett, korábbi életszakaszait feldolgozó műveiben már megismert finom eleganciával és humorral. Irigylésre méltó pedagógiai módszereit nyugdíjba vonulása előtti tizenhét évében a manhattani Stuyvesant High Schoolban kamatoztatta, ahol kreatív írást oktatott..

Karinthy Frigyes (1887-1938): Humoreszkek 1. : Együgyü lexikon; Görbe tükör
Ez az első kötet Karinthy 1912-ben megjelent, ifjúkori karcolatait és humoreszkjeit tartalmazza. Varró Dániel (1977-): Szívdesszert - kis 21. századi temegén
e bravúros rímeket olvasva kikívánkozik a sejtés: megszületett korunk Kosztolányija. Varró Dánielről van szó, aki mindössze harminc éves, de immár megkerülhetetlen alakja a kortárs magyar lírának. Újabb kötete az újabb magyar szerelmi költészet egészen eredeti teljesítménye. Varró Dániel ugyanis arra nyújt példát ebben a kötetben, amiről a nagyok ismerszenek meg: hogyan kell látszólag könnyedén, sőt hanyagul a legfontosabb dolgokról beszélni. Úgy hogy közben az olvasó egyszerre kacag és fanyalog, meghökken és bámul, ellágyul és borsózik a háta. Varró Dániel érezhetően mesteri műgonddal készült képversei, e-mail- és sms-versei, klasszicizáló elégiái, játékos szonettjei azonban nem pusztán nyelvi leleményességükkel fogják meg az olvasót; a költő nem csupán arra képes, hogy egyetlen szóban távlatokat nyisson akár ellentétes értelmezések, egymást átfedő, kiegészítő jelentésmezők felé.

 

Báthori Csaba (1956-): Bestiarium literaricum -  stílusgyakorlatok
A biblia - ez még szokványos fejezetcímnek tűnik, de aztán: A pázmánypéter, A zrínyi vagy: Az arany, A petőfi, A kassák, A hamvas, A némethlászló, A nemesnagyágnes, A petri, Az esterházy, A partinagylajos - szokatlan címek ezek, de sokat sejtetők. A magyar irodalom szinte minden jelentős fenevadjáról, pardon: alkotójáról készült humoreszkek, esszéparódiák közt szemezgethet a kellő irodalmi humorérzékkel megáldott olvasó Báthori Csaba - a parafrázis, a formai bravúr, a költői-írói fügemutatás mestere - újabb kötetét lapozgatva.

 Maugham, William Somerset (1874-1965): Színház
A regény hősnője, Julia Lambeth ünnepelt színésznő, ám magánéletében unatkozó középkorú asszony, aki szenvedélyesen beleszeret a fiatal és csalfa színházi könyvelőbe. A színműíróként is tevékenykedő, a színház világát jól ismerő író lendületes, könnyed, de következetes szerkezetű és olvasmányos regényt alkotott, amelyből Csodálatos vagy, Júlia! címmel nagy sikerű film, Csodás vagy, Júlia címmel pedig színdarab készült.

 
Lázár Ervin
(1936-2006): Csillagmajor - novellák
Az író gyermekkora helyszínére, a valaha volt pusztára, "Rácpácegresre" viszi képzeletbeli utazás során olvasóit. A novellák szereplői az itt élt emberek, akik a természettel harmóniában élik mindennapjaikat.Coetzee, Jacobus M. (1940-): A barbárokra várva
Egy térben meghatározatlan Birodalom peremvidékén játszódik a dél-afrikai író regénye. A határon túl ismeretlen törzsek élnek, amelyek - állítólag - néha be-betörnek a Birodalomba, az ellenük való védekezés tehát alapvető feladat. A határszéli erőd katonái azonban nem sokat tudnak ilyesféle betörésekről. Ők legfeljebb békés halászokkal, nyomorgó, gyűjtögetésből élő bennszülöttekkel találkozhatnak, akiknek eszük ágában sincs betörni. Jobban tudják azonban azt; hogy mi is a helyzet, a Birodalom központjából rendszeresen a határra érkező magas rangú katonatisztek: barbároknak, félelmetes erejű ellenségeknek lenniük kell, hiszen különben mire a Birodalom hatalmas apparátusa, katonai ereje, erődrendszere stb. Coetzee műve kegyetlen világról tudósít, velejéig hazug, embertelen szisztémát í r le, egy olyan rendszert, amely önmagában összerogyna, elpusztulna, ha nem lenne a barbárok fenyegetése. Barbároknak tehát lenniük kell. Ám barbárok még sincsenek. Gyártani kell hát barbárokat...

 Williams, Tennessee (1911-1983): Drámák


García Lorca, Federico (1898-1936): Hat színjáték
A klasszicista drámai alapkonfliktus, a szenvedélyek és a becsület összecsapása García Lorca drámáiban igazi spanyol temperamentummal párosul. Költői ereje, különös érzéke a tragikumhoz a költőt minden tekintetben alkalmassá tette arra, hogy a társadalmi konvenciókat szétfeszítő, végsőkig hevített, igazi vágyak hirdetője legyen. García Lorca a női szabadság mellett bontott zászlót egy olyan társadalomban, amelyet szigorú becsületkódex kötött gúzsba. E társadalom parancsuralmával az egyéni boldogságkeresést állította szembe, és akárcsak hőseinek, neki is vállalnia kellett a sorsát.

 Schnitzler, Arthur (1862-1931): Drámák
Arthur Schnitzler ízig-vérig bécsi író volt, írásai a századforduló fülledt légkörében születtek. Ám a kor mulandó kellékeinek eltűnésével csak még jobban előttünk állnak e művek valódi értékei. Az Anatol, A Zöld Kakadu, a Körtánc, az Áldozat, a Távoli vidék olyan egyetemes és ma is aktuális témákat visznek színre, mint az igaz és igaznak hitt szerelem, játék és valóság, arc és álarc elmosódott határa, a szerelmi háromszögek végtelen lánca, becsület és társadalmi konvenciók, hűség és hűtlenség feszítő ellentéte.

 Lodwick, MarcusKéptári kalauz-mitológiai és bibliai jelenetek a festészetben
Örvendetesen sok képzőművészeti alkotás született az emberiség története során, ezek közül számosat ihletett a keresztény vallás vagy (különösen a reneszánsz idején) a római, görög mitológia figurái, híres jelenetei. A mai ember megcsodálja ezeket a sokszor valóban lenyűgöző képeket, ám tartalmi mondanivalójukból már jóval kevesebbet ért; a festmények ugyanis számtalan olyan képi elemet, szimbólumot tartalmaznak, amelyek nemcsak a szereplők identitására, hanem gyakran egy teljes történetre is utalnak. Ezeknek felismerésében, azonosításában segít ez a kötet, amelyben a rövid bevezetőt és használati utasítást követően először az ókor, majd a Biblia és a keresztény világ valós és fiktív szereplői által ihletett festményekkel ismerkedhetünk meg a személyek neve szerinti ábécésorrendben.

Gerlóczy Márton:Igazolt hiányzás-regény
Önéletrajzi ihletésű, rengeteg szabadságot, pimaszságot, eredetiséget, humort és koravén cinizmust tartalmazó, egyéni regény, amely gyakorlatilag Marci története az anyaméhtől a jelenkorig.


Golding, William (1911-1993): A piramis-regény
A piramis a napjaink problémáira is érzékeny, realista-ironikus regényírót mutatja meg. A regény három, látszólag lazán, valójában sok szoros szállal összefűzött részből áll, amelyekből egy fanyar, második világháború utáni fejlődésregény bontakozik ki. Első személyű elbeszélő hőse, Oliver kitör a kis falu zárt világából, kasztrendszeréből, zongoraművészi ábrándjait sutba vetve sikeres vegyész lesz, de múltját nem tudja maga mögött hagyni, emlékezetében nosztalgikusan megszépülnek gyerek- és serdülőkorának kínos, megalázó élményei, s saját személyes felemelkedése nem tudja kárpótolni mindazért, ami elveszett.

 Kristof, Agota (1935-): Trilógia
Lucas és Claus ikertestvérek. Történetük "... azt kutatja, vajon csírázhat-e emberség a történelem által végletesen embertelen létformába lökött szereplőkben, akiket elszakít egymástól a sors, és csak felnőttként találnak újra egymásra". A kiadó ajánlója szerint az ezredforduló emigráns irodalmának egyik legkiemelkedőbb alkotása.


 Molnár Ferenc (1878-1952):Az éhes város-regény
A század eleji Pest véresen komoly karikatúráját nyújtja Molnár Ferenc regénye. Az 1901-ben, a huszadik század hajnalán napvilágot látott mű megjelenési éve akár szimbolikusnak is tekinthető, hiszen benne a kapitalizálódó Pest társadalmi rajza a maga kíméletlen valóságában bontakozik ki. Főhőse, Orsovai úr pénztelen pesti zsidó aranyifjú, aki egy tüdőhurut miatt kénytelen-kelletlen Abbáziába utazik. Ott aztán, elcsavarva egy amerikai milliárdos lányának a fejét, óriási vagyonra tesz szert, az esküvőt azon nyomban nyélbe is ütik. A hír gyorsan elterjed a fővárosban. Még mielőtt a vonat a pályaudvarra berobogna...

Kornis Mihály: Színházi dolgok
Kornis szótárat írt a színház színfalak mögötti életéről. És a színház ürügyén írt a világról, amelyben élünk. Miért más a maszk, mint az álarc? Mit tud egy színházi cipő? Ki a pancser? Mi a ziccer? Miért nehéz a népszerűség? Milyen a jó nézőtéri büfé? És az igazi sósperec? Mit él át a színész a színpadon? Hányféleképpen lehet a színházban aludni? Kornis, aki eredeti végzettsége szerint színházrendező, és évtizedek óta színházközelben él, szórakoztató, rövid esszékben írja meg e különleges világ áldozatkész lakóinak életét, mély szeretettel és humorral mutatja be a világot jelentő deszkák törvényeit, szokásait, illemtanát, hiedelmét és karaktereit.

 Carri#re, Jean-Claude (1931-) -Forman, Miloš (1932-): Goya kísértetei
1792, Spanyolország. Az inkvizíció utolsó évei. A kor leghíresebb portréfestője, Francisco Goya angyali bájú modelljét, egy dúsgazdag madridi kereskedő tizennyolc éves leányát, Inst tévedésből, rosszindulatból az ítélőszék elé idézik és bebörtönzik. Goya minden befolyását latba vetve próbál segíteni eretneknek bélyegzett múzsáján. Itt jön a képbe a paraszti sorból felemelkedett, tehetséges, ám fanatikus dominikus, Lorenzo Casamares. Az ő hatalmas ellenpólusokat bejáró sorsa is szimbolikus. A regényből készült 2006-os remek filmdrámát Jean-Claude Carrire és Miloš Forman jegyzik.

 Bodor Ádám (1936-):Az érsek látogatása
Bodor Ádám a kortárs magyar irodalom egyik legmarkánsabb alakja, akinek prózája a klasszikus hagyományokat és a modern törekvéseket egyaránt közvetíti. Az érseklátogatása című regénye, a Sinistra körzethez  hasonlóan, a formailag rövidebb prózai írások foglalata. Az önálló novellák mintegy egymást, miközben a közös helyszínek és a közös szereplők révén biztosított az egyik történetből a másikba. A regénynek hagyományos értelemben vett kronológiája nincs, ám ez sem az olvasót, sem a szereplőket nem zavarja.

Parti Nagy Lajos (1953-): A hullámzó Balaton - waldrockenkammeri átiratok
Az immár harmadszor megjelenő, igényes küllemű kötet az író, költő 24 "novellamakett"-jét tartalmazza. Találó ez a meghatározás, mert a történetek töredékes, lecsupaszított szerkezetű, fiktív monológok formájában kerülnek az olvasó elé. A groteszk, szürreális, álomszerű világból, a meghökkentő szókapcsolatokból, szójátékokból, a laza, szétguruló mondatokból, kihagyásos, elharapott gondolatokból, sűrített képekből napjaink jól ismert jelenségei bontakoznak ki. "Parti Nagy szereti a szavakat, miképpen azok is őt. Meghajolnak előtte, vagy vigyázzba vágják magukat, s olyan is akad, amelyik a nyakába csimpaszkodik... Keze nyomán a legkopottabb szavak is megtelnek valami újfajta ízzel, s olybá lesznek, mint azok a nők, akik kivirágoznak, ha szeretik őket" olvashatjuk a fülszöveg ajánló soraiban.

  Spiró György (1946-): Koccanás- színmű
A kötet a szerző egyik legsikeresebb komédiáját tartalmazza. A történet egyszeru, mindennapi: a fováros egy forgalmas útkeresztezodésében két autó ütközik össze. Ez láncreakciót indít el, a forgalom hosszú idore megbénul. Az autósok kiszállnak a kocsijukból a helyszínen lakók is bekapcsolódnak a történésekbe. A szerzo jellegzetes embertípusokat, életstratégiákat, viselkedésformákat mutat be - a mai magyar élet jellemzo szituációit, melyeket mindannyian ismerünk és nap mint nap átélünk. A kép, ami a komédiából kibontakozik, életünk tükre, egyszerre mulatságos és visszataszító.

  Shakespeare, William (1564-1616): Drámák 2. köt.
Nádasdy Ádám színházi felkérésre írt Shakespeare-fordításainak második kötete az Ahogy tetszik, a Vízkereszt, a Rómeó és Júlia, valamint A vihar című darabokat adja az olvasók kezébe maibb lélegzetű fordításban - miként a fülszövegben a fordító jellemzi munkáját. A kötethez ezúttal is a fordítás elveit magyarázó előszó és jegyzeteket csatlakoznak, a végén a gyakoribb nevek kiejtése található.

 Hesse, Hermann (1877-1962): Sziddhárta - hindu rege
A hessei életmű szintézisének tekinthető, keleti témájú regényt, melynek két főhőse a legteljesebb élet elérése céljából a bölcsesség és az élvezetek tökéletes megismerésére törekszik, ezúttal Horváth Géza alapos, elemző utószavával és jegyzeteivel kerül az olvasók kezébe

  Varró Dániel (1977-): Bögre azúr - versek
A népszerű és tehetséges fiatal költő bemutatkozó kötete immár tizedik kiadásban - változatlan utányomásban - jelenik meg. A néhol fanyar, de mindig derűt sugárzó, nagy formai bravúrral megírt bohókás verseket tartalmazó kötetet


  Péju, Pierre (1946-): A kis karthauzi - regény
A megkapó erejű történet három magányos ember sorsának találkozásáról szól. Éva, a tízéves kislány, mindig utoljára megy el az iskolából, mert anyja, Thérse rendszeresen elkésik. Thérse egyedül neveli kislányát, és munka nélkül, kóborolva, örökké menekülve tengeti életét. Étienne Vollard, az óriás termetű könyvárus, kis furgonján fuvarozza életének összes társát, a könyveit. Egy este Thérse a megszokottnál is többet késik. Éva kétségbeesésében egyedül indul haza, és eltévedve, fejvesztetten szalad át az utakon. Vollard csak a felvillanó piros harisnyákat látja kocsija előtt, és már késő is: a kislány élettelen, összetört, vérző teste ott hever az aszfalton. A könyvárus nem élhet tovább úgy, ahogy eddig. Kórházi ágya szélén ülve őrzi a kómába esett kislány álmát, és irodalmi művekből mesél neki részleteket, emlékezetből. Éva lassan felébred a kómából, de soha többé nem képes a beszédre... "Nem eső, hanem valami kínzó magány hull a dolgokra."

 

Spiró György: Az Ikszek - regény
A regény a napóleoni háborúk után szétszabdalt Lengyelországban, Varsóban játszódik. Főhőse valóságos személy, Wojciech Boguslawski, akit a lengyel színjátszás megalapítójaként és első klasszikusaként tart számon a színháztörténet. A színház, a színházi világ aprólékos bemutatásán keresztül ismerhetik meg az olvasók a kor politikai életét, a művészi és a társadalmi problémákat.

  Novellisták könyve: 68 novella, portré, (ön)életrajz, miniesszé
A kortárs magyar novellairodalom körképét adja e könyv, mely mind tartalmában, mind kivitelezésében ízléses, igényes válogatás. A kötet szerkesztője arra kért 70 novellistát, hogy legszebb vagy legjobbnak ítélt 1-15 oldal közötti művét válassza ki, indokolja meg választását, írjon egy aktuális önéletrajzot, küldje el legfontosabb műveinek, díjainak listáját, és nevezzen meg egy pályatársat, aki életművéről miniesszét ír. Voltak, akik nem kívántak a kötetben szerepelni, és olyan is akadt, aki nem válaszolt a megkereső levélre, de az eredményt tekintve 68 novella, portré, önéletrajz és miniesszé vall írójáról és a korról, melyben született.

  Pirandello, Luigi (1867-1936): Mattia Pascal két élete
Pirandello legismertebb, még az 1900-as évek elején megjelent regényének címszereplője egy jelentéktelen könyvtáros, aki nagy összeget nyer ruletten. A régi ismerősei által halottnak hitt főhős lehetőséget kap, hogy új életet kezdjen, ám korábbi élete ellentmondásai továbbra is elkísérik. Múltja továbbra is része marad életének, személyiségének, hiszen sem maga, sem az a társadalmi közeg nem változott, amely korábban is körülvette.

 

új könyvek a Ti kí­vánságaitok alapján

20007. november

Lawrence, Leslie L.: Thumo 1-2. - A szrinpók völgyében
Ahová ez a pasas beteszi a lábát, ott garantáltan fenekestül felfordul minden, és hullák, gyilkosságok, rejtélyek teremnek a nyomában. Nem hiába tart az érkezésétől Khar kolostor apátja: Leslie L. Lawrence - tibeti nevén Blobzang rinpócse - odautazik...

 

Brezina, Thomas: A kincskereső hármas ikrek - A lovagi kör rejtélye
Évszázadokkal ezelőtt történt... Az új kék lovag rablótámadásaival rettegésben tartja az ország gazdag urait. Walter von Hakstein gróf mindent elkövet, hogy elkapja őt. De hiába. úvtizedekkel később egy kard segí­thet a titok felderí­tésében. De csak a kard... A kincskereső hármasikrek elkezdik a nyomozást az újkék lovag eltűnt zsákmánya után...

 

Süskind, Patrick: A parfüm
Vajon mennyit ér meg a világ legtökéletesebb parfümje? Híşszegynéhány fiatal leány életét egészen biztosan, hiszen pontosan ennyi kell Jean-Baptiste Grenouille-nak ahhoz, hogy előállí­tsa a nagybetűs Illatot... A különleges atmoszférájíş, a horror és a...

 

Csics Gyula: Magyar forradalom (Egy tizenkét éves fiíş 1956-os naplója)
Egy budapesti kisfiíş, Csics Gyula tizenkét évesen, 1956. október 23-án elhatározza, hogy naplót í­r a forradalomról. Barátjával gyűjtésbe kezdenek, röpcédulákat, íşjságkivágásokat ragasztanak egy füzetben, és a leí­rások mellé rajzokat is készí­tenek. A forradalom eseményei és a hétköznapi történések, a korabeli gyerekvilág (hegedűóra, németóra, szánkózás stb.) egyszerre vannak jelen a leí­rásokban. Lejegyzik a rádióbeszédeket, a korszak vicceit, készí­tenek egy várostérképet, melyben az utcák ötvenhatos hősök neveit viselik.

Adams, Douglas: Galaxis íştikalauz stopposoknak
A szerző immár kereken harminc esztendővel ezelőtti műve, tíşlzás nélkül állí­thatjuk, hogy kultikus könyvvé lett a sci-fi rajongók körében világszerte. Nem véletlenül, hiszen eredetibb, ötletesebb, megdöbbentőbb, elképesztőbb humorérzékről,...

 

King, Stephen: A sárkány szeme
A horror mestere most a fantasy műfajában bontogatja sárkányszárnyait. Delain királya, Jóságos Roland már öregecske, és nincs, akire trónját hagyhatná. Talál hát magának egy feleséget, akitől az udvari varázsló, Flagg segí­tségével két fia születik. ...

 

King, Stephen: A ragyogás
A klasszikus horrortörténet cselekményének szí­nhelye a Colorado-hegység egyik luxusszállója, a Panoráma. Ide érkezik meg a házaspár gyermekével a téli hónapokban a behavazott, világtól elzárt, magányos szálloda gondnoki teendőit ellátni. úm a kezdetben...

 

Tahi Tóth László: A geg - Szí­npadi szökellések és kéziugrások tára
Ki mástól kaphatnánk szakszerűbb tanácsokat a szí­nészkedéssel kapcsolatban mint magától egy szí­nésztől. No nem kell rosszra gondolni, a "kézi szak-zseb kiskönyv" nem nagyszabásíş trükkökre taní­t - sokkal inkább bepillantást enged ennek az oly sokak által..

 

Haklik Norbert: Big Székely Só
Mint a regény cí­méből is kiderül, a televí­zió valóságshow-i, a Big Brother-jelenség ihlették Haklik Norbertet történetének leí­rására. A romániai Székelyszolyvára hazaérkezik Borbély Barna, aki első ismerősként Fazakas Mózsi bácsit üdvözli. Párbeszédükkel.

 

Szepes Mária: Az álom mágiája
Tudja-e ön, mi a mágia? Az idegen szavak szótára szerint: "a természeti jelenségek befolyásolására végzett babonás cselekvések összessége, esetleg bűvészet, szemfényvesztés". SZEPES MúRIA, a rejtett tudományok egyik legkiválóbb magyar ismerője szerint azonban a MúGIA = ERő, képzeletünk teremtő ereje. Hogy mi mindenre képes ez a teremtő erő a gyakorlatban? ún is megtudhatja, ha kézbe veszi SZEPES MúRIA gyakorlati mágia sorazatának köteteit, amelyek közül AZ úLOM MúGIúJA az első. Miről vallanak álmaink? Hogyan fejtsük meg az álmok titkait? Miképpen változtassuk meg sorsunkat álmaink segí­tségével? Ebből a könyvből választ kaphat kérdéseire.

Babay Bernadet Anyám hapsija
Takács Tara, aki tizenöt esztendős, apró termetű, görbe lábíş és szemüveges - egyszóval nem éppen topmodell. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne lenne klassz élete, hisz van igaz barátnője (Brigi), sőt még udvarlója is (Sanyi), van egy bűbájos tacskója (Toby), és egy nagyon jó fej mamája (Ildikó), aki idegenvezetőként dolgozik. úm egy nap minden megváltozik: anyukája ugyanis bejelenti, hogy "bepasizott", méghozzá egy amerikai férfival, Stevennel. A bonyodalmakat tovább fokozza, hogy épp akkor tér haza hosszíş idő után Svájcból Tara papája. A dilemma hamar eldől Steven javára, anya és lánya pedig elköltöznek Pennsylvaniába, ahol nem kis meglepetés várja őket: a tengerentíşli vőlegény három ikerfia..

Tolvaly Ferenc: Boszporusz felett a hí­d
A regény az iszlám világba viszi el bennünket: külső és belső utat járva segí­t, hogy közelebb kerüljünk ehhez, az első pillanatban a mienkétől oly különbözőnek tűnő, és sajnos gyakran megbélyegzett kultíşrához: az eleven muszlin hétköznapokon, a...

 

Schmal Alexandra (szerk.): Levelek az Andrássy-házból (1864-1869)
1864-ben Bécsen keresztül Magyarországra érkezett egy híşszéves angol hölgy, aki társalkodónőnek szegődött özvegy Andrássy Károlyné letenyei kastélyába. Mary Elisabeth Stevens (1844-1924) fél év míşlva az "öreg grófnő" menyének, Andrássyné Kendeffy Katinkának a kérésére gyermeknevelőként Andrássy Gyula szolgálatába került. A fiatal pár zempléni birtokán és pesti lakhelyén élénk társasági élet zajlott, és kellő elfoglaltságot nyíşjtott számára a három gyermek felügyelete is. Az 1867-es kiegyezést követően a család a hatalmas budai Sándor-palotába költözött. Ezekről az évekről, az előkelő csillogással és mindennapos bosszíşságokkal vegyes élményeiről Mary hosszíş levelekben tudósí­totta édesanyját és nővérét.

Seth, Vikram: Két élet
A világhí­rű (angol nyelven alkotó) indiai í­rót nagyszabásíş dokumentumregénye kapcsán ismerheti meg a magyar olvasóközönség. A családi fotókkal ellátott regény az í­ró (indiai származásíş) anyai dédnagybátyja és annak német zsidó felesége történetét meséli..

 

Müller Péter: Örömkönyv
...megannyi példatörténettel, anekdotával átszőtt, misztikus hangulatíş közös elmélkedés a lélek dolgairól, fejlődéséről, a fájdalmakról, persze az örömökről - szóval a szeretet megannyi arcáról. Mivel ebből az élményből - amelyre mindannyian soha el nem míşló szenvedéllyel vágyunk - csak kevesen, keveset kapunk, ezért felkavaró olvasmány a könyv. De mindez jó, hisz általa íşjra megérthetjük, megérezhetjük, hogy semmi más nem fontos a világon az egymás iránti szereteten kí­vül. ús ha az működik, ott lángol az öröm is az életünkben...

Müller Péter: Szeretetkönyv
A szeretet - ha létezik igazán elcsépelt, a sok felesleges, tartalmatlan és indokolatlan használattól elkoptatott, méltatlanul giccsé alázott szó, akkor ez az. úpp ezért érthető, ha némi fenntartással veszi kézbe az olvasó Müller Péter legíşjabb kötetét, ám már az első soroknál nyilvánvalóvá válik, hogy nincs okunk aggodalomra. A szerző ugyanis az eredeti értelemben vett, isteni és egyben mélységesen emberi szeretetről í­r a szó legtágabb értelmében véve. Műve azonban nem valamiféle visszafogott hangvételű, "tudományos" kultíşr- vagy vallástörténeti, netán filozófiai fejtegetés, sokkal inkább misztikus, intim hangulatíş, megrázóan őszinte, helyenként mélységesen elkeseredett, máskor emelkedetten spirituális hangvételű együtt gondolkodás erről az életbevágóan fontos témáról, nagyszabásíş szellemi és lelki utazásra invitálva olvasóit.

Haddon, Mark: A kutya különös esete az éjszakában
A regény főhőse Christopher, a tizenöt éves autista fiíş aki űrhajós szeretne lenni, érdekli a matematika és a fizika, de nehezen igazodik ki a hétköznapok világában. Különös kaland részese lesz, mikor elhatározza, hogy kiderí­ti, ki pusztí­totta el..

Kästner, Erich: Május 35.
"aszonta szalajdunk át csak gyorsan egy kicsikét. Mármint a Csendes-óceánhoz. Na, és neki vágtunk. úriási íşt volt. Először a szekrénybe a fojosón. Asztán Eldorádóba. Asztán egy várba ahol meghalt hercegek éltek. Asztán ahol rosz szülőket nevelnek. Tanulságos volt. Asztán egy teljesen villanyos városba. Sok minden össze vissza volt."

Shan, Darren: Rémségek cirkusza
A véráztatta, borzalmakban bővelkedő ifjíşsági horrorsorozat első része kerül ismét ismertetésre, amelyben annak idején megkezdődtek Darren Shan megpróbáltatásai a vámpí­rrá válás rögös íşján. A bajok főhősünk pókok iránti vonzódásával kezdődtek: ez vitte...

 

G. Szabó Judit: A Madárijesztő-ház
... A kamasz leányzónak abban a szerencsében van része, hogy a nyári iskolaszünetben birtokba veheti a családja tulajdonában levő Madárijesztő-házat. Az ingatlan hűen a nevéhez korántsem üde kéjlak, hanem egy házikó az erdő közepén, amelyre többen is fenik a fogukat és amelyben eléggé különösen érzik magukat a lassan sorra megérkező családtagok, mivelhogy nagyon íşgy tűnik, a kunyhót kí­sértetek járják. Mielőtt eluralkodna a pánik mindenkin, megérkezik a nagymama, aki mindenre fényt derí­t... A szöveget fekete-fehér rajzok kí­sérik.

Gasperini, Brunella: ún és ők - Egy férj feljegyzései
Egy zajosan élő milánói család saját családja életét mutatja be humorral az í­rónő. Egy morgós férj, három, általában nehéz korban lévő gyerek, a mama, az í­rás és családja gondjaival küzdő í­rónő, úreg, a kiszámí­thatatlan családi autó, Bíş, a kiszámí­thatóan butuska kutya, egyéb állatok, barátok és barátnők a szereplői a történeteknek.

.Gasperini, Brunella: ő és mi
A feleség mint krónikás meséli el a milánói család életének legíşjabb eseményeit. Eseményekből igazán nincs hiány, ebben a kötetben olvashatjuk, hogyan kerül a családba Mió cica, Bao kutya és Bestia, az íşj kocsi. Megismerhetjük Domokost, a családi ladikot, amely San Mametében várja, hogy íşjabb kirándulásra vigye a család apróbb és nagyobb növésű tagjait. Egy nyár vidám és szomorkás kalandjairól olvashatunk a kötetben

 Egyebek
e-Ellenőrzőkönyv
e-SZAKMA
Keresés a honlapon
Informatika
Tanárok oldalai
Nava különgyűjtemény
Érettségi tablók
Honlaptérkép
Nyomonkövetés
Google English
 
Kép