Főmenü


Pedagógiai folyóiratok

Pedagógia - online folyóiratok

Vissza a főoldalra 

 • A HANGSÚLY , hangos irodalmi és művészeti folyóirat 1983. november 14-én, élő rádiófelvétellel kezdte munkáját. Azzal a nem titkolt szándékkal szerveződött, hogy egy valamikor nyomtatott folyóirat magva legyen. Szerkesztői (ANTALL ISTVÁN újságíró, GÖRÖMBEI ANDRÁS irodalomtörténész, NAGY ANDRÁS LÁSZLÓ színházi rendező és RATKÓ JÓZSEF költő) bizonyítani kívánták, hogy van Szabolcsban, Szatmárban, Beregben annyi szellemi erő, amely éltetni tud egy ilyen folyóiratot, megfelelő színvonalon nyújthat szellemi táplálékot a szerveződő közönségnek, s fóruma lehet az itt élő, s az innen elszármazott alkotó értelmiségieknek.
 • Család, gyermek, ifjúság
  A honlapon 2000-tõl érhetõek el (válogatva) a folyóiratban közölt tanulmányok.
 • Fejlesztõ Pedagógia
  A honlapon 1999-tõl érhetõek el (válogatva) a folyóiratban közölt tanulmányok
 • Iskolakultúra
  Archívuma az 1998/1. számtól tartalmazza a tanulmányokat.
  A folyóirat 1998-tól megtalálható az EPA-ban is.
  A havonta megjelnő módszertani lap célja, hogy a hagyományos értelemben vett módszertani írások mellett a különböző szak- ill. tudományterületek közti kölcsönhatásokra, átfedésekre is felhívja a figyelmet
 • Köznevelés
  A 2006-tól a számok cikkei kereshetõek.
  A Köznevelés az Oktatási Minisztérium hetilapjaként rendszeresen és széleskörûen tájékoztat a tárca intézkedéseiről, terveiről, az eredményekről és a problémákról. Ugyanakkor kvázi-közszolgálati helyzetéből következően beszámol a parlamenti pártok, illetve a pedagógus szakmai szervezetek és szakszervezetek álláspontjáról, bírálatáról is. A Köznevelés rendszeresen tudósít az oktatási élet minden fontosabb eseményéről, a magyar oktatási rendszer változásairól, új rétegződések kialakulásáról, a lehetséges megoldási modellekről is. A Köznevelés rendszeresen teret nyit a pedagógus-vitáknak. Széleskörűen foglalkozik a tanárokat érintő tartalmi-szakmai kérdésekkel is. A munkajogi tanácsadás mellett, ingyenes apróhirdetést is helyezhetnek el a pedagógusok a lapban. De informálódhatnak a tanárokat érintő pályázatokról is
 • Magyar Pedagógia
  Az 1991-tõl megjelent számok tartalomjegyzéke és angol nyelvû összefoglalója érhetõ el.
  A honlap 1991-től tartalmazza a folyóirat angol nyelvű tartalomjegyzékeit és angol nyelvű összefoglalóit. Ezen kívül megtalálhatjuk itt a szerkesztőség, szerkesztőbizottság elérhetőségeit, a közlési feltételeket, a publikációs stílus leírását és a terjesztési információkat.
 • Magyar Pszichológiai Szemle, A Magyar Pszichológiai Társaság folyóirata
  A folyóirat a magyarországi kutatások eredményeit és alkalmanként külföldi szerzők tanulmányait közli a következő kutatási területeken: általános és fejlődéspszichológia, klinikai, pedagógiai és szociálpszichológia, művészetpszichológia, kriminálpszichológia stb. A honlapon 1999-től elérhetőek a folyóirat tartalomjegyzékei és az egyes cikkek rövid referátumai. Néhány cikk teljes szöveges változata is letölthető.
 • Fordulópont
  A folyóirat tematikus számokat jelentet meg elsősorban a gyermekekkel kapcsolatos problémákról. Célul tűzte ki a \"hiányterületek\" lefedését, egy olyan kulturális környezetben, mely egyelőre, sajnos, rossz értelemben \"piacelvű\". Fontos - kiadói, szerkesztői - feladatnak érzik a \"részterületek\" kapcsolódási pontjait keresni, és a szakmai eredmények \"társadalmasítását\" elősegíteni. Folyóiratunkkal is érzékelhetővé kívánják tenni a kitekintés-betekintés lehetőségének, a tágabb horizont, a globális szemléletmód jelenlétének kulturális előnyeit. A honlapon megtalálhatjuk az első számtól kezdve a tartalomjegyzékeket, és néhány cikket teljes szöveggel is elérhetünk.
 • Magyar Olvasástársaság
  A Magyar Olvasástársaság a Nemzetközi Olvasástársaság nemzeti tagszervezete. Szakmai egyesület, az olvasással foglalkozó szakemberek fóruma. Tagjai könyvtárosok, tanárok, olvasáskutatók, pszichológusok, orvosok, szülők, írók, szerkesztők, nyelvészek, gyógypedagógusok, szociológusok. A Társaság célja az olvasás, írásbeliség színvonalának emeléséért végzett szakmaközi tevékenységek összefogása. A honlapon általános információkat olvashatunk a szervezetről, vezetőiről. A Honlapon a 2001. januári számtól a HUNRA Hírlevelek is megtalálhatók.
 • Inspiráció
  A honlapon olvashatunk a lapról és egy számát is elérhetjük.
 • LOGO Módszertani Lap
  Az LML célja a Logo programozási nyelv közoktatásban történő alkalmazásának bemutatása, terjesztése, kutatása, szakmai segítése elsősorban az Internet közvetítésével.
 • Üzenő-folyóirat pedagógusoknak és szülőknek
  Az Üzenő a Műszaki Könyvkiadó honlapjáról elérhető, tanároknak és szülőknek szánt folyóirat. Rovatai a kövatkezők -Hírek -Fogadóóra -Nagyvilág -EU kitekintő -Pszichovonal -Iskolaorvos -Műhely -Kedvenc tanárom -Szerzőink -Pályázatok -Archivum És egy linkgyűjtemény, mellyel többek közt a Carl Rogers Személyiségközpontú iskola honlapja is elérhető.
  Archívumában az 2002-tõl (I. évfolyam) megjelent számok érhetõek el.
 • Új Pedagógiai Szemle: A Magyar Pedagógiai Társaság és az Országos Közoktatási Intézet folyóirata
  Új Pedagógiai Szemle: A Magyar Pedagógiai Társaság és az Országos Közoktatási Intézet folyóirata, a közoktatása kérdéseivel foglalkozik.
  A közoktatás kérdéseirõl.
  Archívumában az 1997-tõl megjelent számok érhetõek el.
  A folyóirat 1997-tõl megtalálható az EPA-ban is.

 • Taneszközfigyelő: negyedévente megjelenő virtuális folyóirat
  A Taneszközfigyelő negyedévente megjelenő, a cikkek teljes szövegét közlő virtuális folyóirat. Főbb rovatai: -Tanulmányok -Tankönyvkritikák, recenziók -Tanulást, tanítást segítő kiadványok -Taneszközök, iskolai eszközök -Hírek, Információk -Archivum Esetenként mellékleteket is közöl. -Archívum
 • Mindennapi pszchológia
 • Mentor
  A hónapról hónapra megjelenő magazin minden egyes számában neves személyiségekkel készült interjúk, képzési és pszichológiai esetleírások, önismereti tesztek, konfliktuskezelő technikák, gyakorlati tapasztalatok segítik az olvasókat eligazodni az információk tömegében.
 • Könyv és nevelés
 • Modern iskola
  Oktatási módszertani magazin
 • Osztályfőnők.hu
  Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületének oldala
 

Köszönettel veszek minden újabb ötletet és információt, amellyel ezt a gyűjteményt gyarapíthatom.

 Egyebek
e-Ellenőrzőkönyv
e-SZAKMA
Keresés a honlapon
Informatika
Tanárok oldalai
Nava különgyűjtemény
Érettségi tablók
Honlaptérkép
Nyomonkövetés
Google English
 
Kép