Főmenü


Iskolánk jellege, arculata

Legfőbb törekvésünk, hogy

  • tanulóink széles, stabil általános műveltséggel rendelkezzenek
  • ismerjék fel az anyanyelv, az informatika és idegen nyelvtudás fontosságát világunkban
  • váljanak tudatos, aktív állampolgárokká és európai uniós polgárokká
  • egyenek érdeklődőek egyre inkább kitáguló világunk kérdései és problémái iránt, legyenek nyitottak az információk előtt, a tanulás és a tudatos ismeretszerzés váljon életformájukká
  • legyenek igényesek önmagukkal szemben

Iskolánkban különös hangsúlyt kapnak a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és az informatika. Informatikából - az érettségi lehetőségén kívül - szeretnénk minél több tanulót eljuttatni az ECDL-vizsgáig, amely Európában elfogadott számítógépkezelői képesítést jelent. Iskolánk sajátos tantárgya a médiaismeretek és a filmkultúra illetve filmesztétika. E komplex tantárgy választható érettségi tantárgy is egyben. Oktatási munkánk másik speciális területe a drámapedagógia.

A széleskörű általános műveltség mellett iskolánk a továbbtanuláshoz is jó esélyt kíván biztosítani. Nagy szerepet kap az önálló tanulói ismeretszerzés, öntevékenység, a tanórán kívüli önművelés. Segítjük az önmegismerést, a harmonikusabb és gazdagabb személyiség kibontakozását, a szorongások, gátlások oldását. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a tanulók képességeinek, körülményeinek minél jobb, mélyebb megismerése.

Nevelő - oktató munkánkban törekszünk tanulás- és tanulócentrikus módszerek alkalmazására, ahol a tanár szerepe egyre inkább a tanulás megszervezésére, irányítására, a tanulók önálló ismeretszerzésének segítésére irányul és nem csupán az ismeretátadásra. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tanulók folyamatosan és ténylegesen képességeik szerint teljesítsenek, s e képességek az évek során fejlődjenek is.

Iskolánkban működik a gyakornoki rendszer, jelenleg két gyakornokkal. Az érvényes Gyakornoki Szabályzat megtekinthető s titkárságon és a könyvtárban.

Mivel az iskola épülete kicsi és képzési rendszerünkben egyre inkább előtérbe kerültek a tanár- és tanteremigényes kiscsoportos foglalkozások, 385 tanulónál többet nem tudunk befogadni. Ennek megfelelően az utóbbi években évfolyamonként 2-2 párhuzamos osztályt indítunk.

Az évek során osztályaink kialakításánál két fő profil rajzolódott ki: az évfolyam egyik osztályánál a tánctagozat, a másiknál  drámatagozat keretében művészeti oktatás zajlik. Mindkét osztálytípusunkban hangsúlyos az idegen nyelvi képzés.

Érettségi utáni szakképzéseink:

Drámatagozatosaink a Színész II. szakképző évfolyamon folytathatják tanulmányaikat iskolánkban.

Utolsó frissítés ( 2017. November 09. )
 Egyebek
e-Ellenőrzőkönyv
e-SZAKMA
Keresés a honlapon
Informatika
Tanárok oldalai
Nava különgyűjtemény
Érettségi tablók
Honlaptérkép
Nyomonkövetés
Google English
 
Kép